รวมความรู้ทางการเงินที่รู้แล้วชีวิตดี! - MAKE by KBank
Scan to Download
MAKE logo
MAKE logo

รวมความรู้ทางการเงินที่รู้แล้วชีวิตดี!

financial-literacy.jpg

ทุกวันนี้ ไม่ว่าใครต่างก็ต้องเจอกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน ทั้งในระดับโลก และในประเทศไทยเอง ซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านราคาสินค้าที่สูงขึ้น อันเป็นผลมาจากการเงินเฟ้อที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ต้องมีการวางแผนการเงินให้รอบคอบ เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทายเหล่านี้ได้

ความรู้ทางการเงินจึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกคน เพราะจะทำให้คุณสามารถเตรียมความพร้อมในการจัดการกับความไม่แน่นอน และมีชีวิตที่ดีได้ แม้อยู่ในสภาวะเศรษฐกิจที่พร้อมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกขณะ

ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) คืออะไร

หลายคนอาจเคยเห็น หรือรู้จักความรู้ทางการเงิน หรือ Financial Literacy กันมาบ้าง ซึ่ง Financial Literacy คือ ทุกอย่างที่ถือเป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินในทุกๆ มิติ

ตั้งแต่ภาพใหญ่อย่างการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย กำหนดเป้าหมายมีเงินล้าน ไปจนถึงประเด็นเชิงลึกอย่างเรื่องภาษี รวมถึงการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่มีผลต่อสถานะการเงินทั้งสิ้น

เพราะเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า เงินเป็นปัจจัยสำคัญ ดังนั้น ความรู้ด้านการเงินจึงไม่เพียงแต่เป็นทักษะเกี่ยวกับการเก็บเงิน แต่เป็นการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ต่างๆ เพื่อทำให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงและมั่งคั่งในทุกช่วงเวลา

ประโยชน์ของการมีความรู้ทางการเงิน

เมื่อคุณมีความรู้ทางการเงินแล้ว ชีวิตของคุณจะดีขึ้นอย่างไรบ้าง มาดูกัน!

  • มีเงินเก็บให้อุ่นใจ: จะได้ไม่ต้องกังวลเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
  • มีเงินลงทุนเพื่ออนาคต: สร้างผลตอบแทน และทำให้มีเงินใช้เมื่อเกษียณ
  • วางแผนการเงินได้ง่าย: รู้ว่าควรเก็บเงินเท่าไร ลงทุนแบบไหนจึงจะไปถึงเป้าหมาย
  • ไม่ต้องกลัวถูกหลอก: รู้เท่าทันกลโกงทางการเงิน ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
  • ใช้ชีวิตอย่างมีอิสรภาพ: ไม่ต้องกังวลเรื่องไม่มีเงิน จะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

ความรู้ทางการเงิน ประกอบด้วยอะไรบ้าง

เพราะเงินเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญในชีวิต ทุกคนต่างก็ต้องการ และจำเป็นที่จะต้องมีเงินจับจ่ายใช้สอย เพื่อให้ชีวิตดำเนินต่อไปได้ นอกจากนี้ ยังควรต้องมีเงินสำรองเผื่อยามฉุกเฉิน เงินลงทุน วางแผนเกษียณ ไปจนถึงเงินสำหรับทำเป้าหมายต่างๆ ในชีวิตให้เป็นจริง

การมีความรู้ทางการเงินนั้น จะช่วยให้คุณจัดการเงินที่มีอยู่ได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน และป้องกันไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคต

แล้วความรู้เรื่องการเงินที่ว่านี้ ประกอบด้วยเรื่องอะไรบ้างนั้น วันนี้เรามาทำความรู้จักกันเลย

1. ศึกษาเรื่องการลงทุน

การลงทุนเป็นหนึ่งในความรู้ทางการเงินที่ควรให้ความสำคัญ เพราะนอกจากจะมีประเภทของสินทรัพย์ที่ต้องทำความเข้าใจแล้ว ยังมีปัจจัยภายนอกต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง อาทิ ภาพรวมเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐที่อาจมีผลต่อสินทรัพย์บางอย่าง รวมถึงอัตราดอกเบี้ย

การเรียนรู้การลงทุนอย่างละเอียดจะช่วยให้คุณมีความรู้การเงิน และวางแผนการลงทุนได้อย่างเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งยังสามารถวิเคราะห์สถานการณ์บางอย่างที่อาจช่วยในการตัดสินใจลงทุน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการเงิน เพื่อเพิ่มรายได้ และสร้างโอกาสเติบโตทางการเงินได้ตามแผนที่วางไว้

2. วางแผนภาษี

ภาษีเป็นหนึ่งในความรู้ทางการเงินที่ต้องรู้ ไม่ว่าคุณจะทำงานประจำ หรือมีกิจการของตัวเอง ซึ่งสิ่งสำคัญคือ คุณควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายภาษี และการคำนวณภาษีเงินได้

นอกจากนี้ ยังมีภาษีที่อาจต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในอนาคต อย่างภาษีมรดก ภาษีที่ดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสิทธิ์ต่างๆ เกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี เพื่อไม่ให้เสียประโยชน์ และสามารถใช้สิทธิ์ที่มีอยู่

ดังนั้น ภาษีจึงมีบทบาทและมีผลต่อการเงินไม่น้อย เพราะหากวางแผนผิดพลาด หรือจ่ายไม่ครบตามกำหนด อาจเกิดค่าปรับย้อนหลังที่เป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหม่ที่คุณไม่คาดคิดก็เป็นได้

3. ทำแผนงบประมาณส่วนตัว

การทำงบประมาณส่วนบุคคลเป็นอีกหนึ่งความรู้ทางการเงินที่จำเป็น โดยมีองค์ประกอบหลัก ดังนี้

  • เงินสำหรับลงทุน

  • ค่าใช้จ่ายต่างๆ

  • เงินเก็บออม

  • เงินสำหรับการให้หรือบริจาค

เห็นได้ว่า ทั้งสี่ส่วนล้วนมีความสำคัญต่อชีวิต ซึ่งถ้าคุณกำหนดงบอย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ ก็จะทำให้การเงินในภาพรวมดีขึ้น

โดยหลักสำคัญคือ ถ้ามีหนี้ ควรจัดสรรเงินเพื่อจ่ายหนี้ก่อน จากนั้นจึงนำเงินที่เหลือมาเป็นเงินเก็บและลงทุน ซึ่งวิธีนี้ นอกจากทำให้ชำระหนี้ได้ตามกำหนดแล้ว ยังมีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายกับเรื่องอื่นๆ ด้วย

4. กู้ยืมอย่างชาญฉลาด

การกู้ยืมเป็นความรู้เรื่องการเงินเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกคน เพราะในชีวิตประจำวันนั้น บางครั้งการกู้ยืมเงินอาจเป็นทางเลือกที่จำเป็น และเลี่ยงไม่ได้ และเพื่อให้การกู้ยืมไม่สร้างผลกระทบกับชีวิตมากจนเกินไป ความรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ยและข้อตกลงการกู้ยืมต่างๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียด

โดยเฉพาะความเข้าใจและความรู้ทางการเงินที่เกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ย รวมทั้งข้อตกลงในการกู้ยืม ซึ่งต้องมีความเป็นธรรม เป็นไปตามข้อกฎหมาย และไม่เอาเปรียบผู้กู้มากจนเกินไป ดังนั้น การมีความรู้ก่อนตัดสินใจกู้ยืมจะช่วยให้คุณเป็นผู้กู้ที่ชาญฉลาด และลดความเครียดทางการเงินได้อย่างแน่นอน

5. บริหารจัดการเงินอย่างเหมาะสม

การบริหารจัดการเงินเป็นความรู้ทางด้านการเงินที่จำเป็นต้องมีเสมอ ซึ่งคุณสามารถใช้ความรู้ทางการเงินทั้ง 4 ส่วนในข้างต้นมาเป็นข้อมูล และปรับใช้ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ ขณะเดียวกันก็ยังอยู่ในแผนที่จะไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

นอกจากนี้ คุณอาจศึกษาหาความรู้ทางการเงินเพิ่มเติมในแต่ละส่วน เพื่อให้การบริหารจัดการเรื่องเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เช่น ถ้าคุณกำลังผ่อนบ้านและมีเงินเหลือในแต่ละเดือน คุณอาจหาข้อมูลเรื่องการจ่ายค่าบ้านเพิ่มจากค่างวดปกติ หรือที่เรียกว่า การโปะ ซึ่งถ้าทำอย่างถูกวิธีแล้ว อาจทำให้การกู้ยืมหมดภาระเร็วกว่าที่คิด

MAKE by KBank แจกความรู้ทางการเงิน ฟรี!

all-about-financial-literacy.jpg

สำหรับคนที่รู้สึกว่า ความรู้ทางการเงิน หรือการจัดการเงินช่างเป็นเรื่องซับซ้อน หรือเป็นปัญหาใหญ่ที่ยังคิดไม่ตก ไม่ต้องกังวลไป เพราะวันนี้คุณมีตัวช่วยอย่างแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ซึ่งมีคุณสมบัติที่น่าสนใจ และหลายฟีเจอร์สุดปังที่ช่วยในการบริหารจัดการเงินอย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่น

จากฟีเจอร์ต่างๆ ที่มีให้บริการภายในแอปเก็บเงิน MAKE by KBank ทำให้ความรู้ทางการเงินกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ซึ่งทุกคนสามารถทำความเข้าใจ และนำไปปรับใช้ตามแบบฉบับของตัวเอง มาดูกันว่าฟีเจอร์เด่นของแอปมีอะไรบ้าง

1. Cloud Pocket

Cloud Pocket เป็นฟีเจอร์ที่มีคุณสมบัติในการแบ่งกระเป๋าเงินออกเป็นสัดส่วน แบบไม่จำกัดจำนวน อย่างเช่น กระเป๋าเงินลงทุน กระเป๋าเงินภาษี กระเป๋าเงินเก็บ เพราะฉะนั้น คุณจึงสามารถแยกแต่ละกระเป๋าได้ตามแผนงบประมาณที่วางไว้ ซึ่งเป็นหนึ่งในความรู้ทางการเงินที่กล่าวมานั่นเอง

โดย Cloud Pocket จะช่วยให้การบริหารจัดการเงินเป็นเรื่องง่าย สะดวก และที่สำคัญคือ Cloud Pocket อาจมีส่วนที่จะทำให้คุณมีความเข้าใจในเรื่องความรู้ทางการเงินได้ดีขึ้น จากการมองเห็นภาพรวมของกระเป๋าต่างๆ อย่างชัดเจน ซึ่งง่ายต่อการตรวจสอบ และติดตาม

2. Expense Summary

Expense Summary เป็นฟีเจอร์ที่คอยสรุปค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนให้กับคุณ โดยจะคำนวณจากการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นภายในแอป ซึ่งจะแบ่งการใช้จ่ายออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าช้อปปิ้ง ค่าความบันเทิง ค่าชำระบิล และหมวดหมู่อื่นๆ

โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก Expense Summary นั้น จะทำให้คุณพัฒนาความรู้ทางการเงินได้อย่างเหมาะสม ด้วยการวางแผนการใช้จ่าย และทำให้รู้ว่าการใช้เงินในเรื่องต่างๆ เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่ เพื่อจะได้ปรับแผนการลดค่าใช้จ่าย และหาวิธีประหยัดเงินที่ดีที่สุดในการบริหารจัดการเงิน

ความรู้ทางการเงิน ช่วยแก้ไขหนี้สินได้

หนี้สินเป็นปัญหาใหญ่ของคนไทยในปัจจุบัน หลายคนติดหนี้บัตรเครดิต หนี้บ้าน หนี้รถ ซึ่งสาเหตุหลักก็มาจากการใช้เงินอย่างไม่ถูกต้อง และขาดความรู้ทางการเงิน จึงใช้จ่ายเกินตัว ก่อหนี้เกินกำลัง หรือประเมินความเสี่ยงพลาด จนไม่รู้ว่าจะบริหารเงินอย่างไร

การแก้หนี้ด้วยความรู้ทางการเงินจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด เริ่มจากการทำบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อดูว่าเงินเข้า-ออกเท่าไหร่ ใช้จ่ายอะไรไปบ้าง จากนั้นจึงวางแผนการใช้จ่ายใหม่ เพื่อกำหนดเป้าหมายทางการเงินที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาหนี้ด้วยความรู้ทางการเงิน ต้องใช้ความอดทนและวินัย อีกทั้งใช้เวลานานกว่าจะสำเร็จ แต่เชื่อเถอะว่า ถ้าคุณเริ่มต้นจากพื้นฐานที่มั่นคง อย่างการมีความเข้าใจและความรู้ทางการเงินแล้ว จะช่วยให้หลุดพ้นจากวังวนหนี้สิน และลดโอกาสที่จะกลับมาเป็นหนี้อีกในอนาคต

ยกระดับความรู้ทางการเงินกับ MAKE by KBank ตัวช่วยจัดการเงินยุคใหม่

ในโลกยุคปัจจุบัน ความรู้ทางการเงินเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะวัยไหน อาชีพไหน ล้วนต้องเกี่ยวข้องกับเงินทองทั้งสิ้น การมีความรู้ทางการเงินที่ดีจะช่วยให้คุณวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงปัญหาหนี้สิน และมีชีวิตทางการเงินที่มั่นคงในอนาคต

โดย MAKE by KBank คือตัวช่วยจัดการเงินยุคใหม่ ที่จะช่วยให้คุณยกระดับความรู้ทางการเงินได้ โดยไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการเงินแต่อย่างใด เพียงแค่เริ่มต้นใช้งานก็จะช่วยทำให้เข้าใจบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเองมากขึ้น รู้จุดอ่อนในการใช้จ่าย และวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Back to Home