เพื่อนยังใช้ไม่ครบ MAKE ไม่จบแจกต่อ - MAKE by KBank
สแกนเพื่อดาวน์โหลด
MAKE logo
MAKE logo

เพื่อนยังใช้ไม่ครบ MAKE ไม่จบแจกต่อ

Calendar
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66

Banner

เพื่อนยังใช้ไม่ครบ MAKE ไม่จบแจกต่อ 700 บาทต่อเดือน!

เพียงชวนเพื่อนมาให้เริ่มจัดการเงินด้วย MAKE by KBank รับเงินสมนาคุณ 50 บาทต่อการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank 1 บัญชี พิเศษรับเงินสมนาคุณและโบนัสเพิ่มรวมสูงสุด 700 บาทต่อเดือน!

 1. ชวนเพื่อนครบ 2 คน รวมมูลค่าเงินสมนาคุณและโบนัสเพิ่มทั้งสิ้น 150 บาท
 2. ชวนเพื่อนครบ 3 คน รวมมูลค่าเงินสมนาคุณและโบนัสเพิ่มทั้งสิ้น 250 บาท
 3. ชวนเพื่อนครบ 6 คน รวมมูลค่าเงินสมนาคุณและโบนัสเพิ่มทั้งสิ้น 450 บาท
 4. ชวนเพื่อนครบ 9 คนขึ้นไป รวมมูลค่าเงินสมนาคุณและโบนัสเพิ่มทั้งสิ้น 700 บาท

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม

 1. กด “ส่งคำแนะนำให้เพื่อน” ในหน้า settings ระบบจะทำการคัดลอก ข้อความเชิญชวนรวมทั้งรหัสแนะนำสำหรับให้เพื่อนของคุณ
 2. ส่งข้อความที่คัดลอกให้เพื่อนทางช่องทางต่าง ๆ
 3. เพื่อนที่ได้รับข้อความเชิญชวน ทำการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank โดยกรอกรหัสแนะนำ และเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) สำเร็จภายในรอบระยะเวลาส่งเสริมการขายภายในรอบเดือนกุมภาพันธ์: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
 4. เมื่อดำเนินการตามเงื่อนไขครบถ้วนและถูกต้อง ผู้แนะนำจะได้รับเงินสมนาคุณ 50 บาทต่อการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank 1 บัญชีที่แนะนำ และโบนัสเพิ่มตามเงื่อนไขที่กำหนด เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ของผู้แนะนำภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายของแต่ละรอบ

หมายเหตุ เพื่อนทุกคนที่ได้รับการแนะนำและเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank สำเร็จ ต้องไม่ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ดังกล่าว ภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายของแต่ละรอบ ผู้แนะนำจึงจะได้เงินสมนาคุณและโบนัสเพิ่มตามเงื่อนไขที่กำหนด

*จำกัด 1 ท่าน ต่อ 9 สิทธิ์การแนะนำต่อรอบระยะเวลาส่งเสริมการขายประจำเดือนเท่านั้น
**เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ดาวน์โหลด MAKE เลย!

ชวนเพื่อน เพื่อนก็ได้รางวัลด้วย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Expand icon
 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าของธนาคารที่ใช้แอปพลิเคชัน MAKE by KBank เท่านั้น

 • ระยะเวลาส่งเสริมการขายวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

 • ลูกค้าจะได้รับเงินสมนาคุณ 50 บาทต่อการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank 1 บัญชี ของเพื่อนที่ได้รับการแนะนำ(สูงสุด 9 บัญชีต่อการแนะนำต่อรอบระยะเวลาส่งเสริมการขายประจำเดือน และได้รับโบนัสเพิ่มเมื่อชวนเพื่อนครบตามจำนวน ดังนี้

  1. ชวนเพื่อนครบ 2 คน รวมมูลค่าเงินสมนาคุณและโบนัสเพิ่มทั้งสิ้น 150 บาท
  2. ชวนเพื่อนครบ 3 คน รวมมูลค่าเงินสมนาคุณและโบนัสเพิ่มทั้งสิ้น 250 บาท
  3. ชวนเพื่อนครบ 6 คน รวมมูลค่าเงินสมนาคุณและโบนัสเพิ่มทั้งสิ้น 450 บาท
  4. ชวนเพื่อนครบ 9 คนขึ้นไป รวมมูลค่าเงินสมนาคุณและโบนัสเพิ่มทั้งสิ้น 700 บาท

เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ของลูกค้าที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายของแต่ละรอบ เมื่อปฎิบัติตามเงื่อนไขตามข้อ 1 และข้อ 2 ดำเนินการตามเงื่อนไขครบถ้วน ดังนี้
1. ลูกค้า (“ผู้แนะนำ”) ทำการแนะนำเพื่อนให้เปิดบัญชีออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank โดยเพื่อนที่ได้รับการแนะนำจะต้องกรอกรหัสแนะนำ และเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank สำเร็จ ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายของแต่ละรอบ และ
2. ผู้แนะนำและเพื่อนทุกคนที่ได้รับการแนะนำต้องไม่ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ดังกล่าวภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายของแต่ละรอบ ในกรณีที่มีเพื่อนที่ได้รับการแนะนำได้ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ดังกล่าวก่อนครบ 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายของแต่ละรอบ ผู้แนะนำจะได้รับเงินสมนาคุณและ/หรือโบนัสเพิ่มลดลงตามสัดส่วนของเพื่อนที่ได้รับการแนะนำที่ยังไม่ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ดังกล่าวไป

 • เงินสมนาคุณและโบนัสเพิ่มมูลค่าสูงสุด 700 บาทที่ผู้แนะนำได้รับ ต่อรอบระยะเวลาส่งเสริมการขายคิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี จากยอดเงินฝาก 70,000 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี
 • จำกัด 1 ท่าน ต่อ 9 สิทธิ์การแนะนำต่อรอบระยะเวลาส่งเสริมการขายประจำเดือน และสงวนสิทธิ์ให้ 100,000 สิทธิ์แรกที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขครบถ้วน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
 • ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขการเข้าร่วม และ/หรือรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank
 • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 02-888-8888(815)