ชี้ช่องทางรวย แค่ชวนเพื่อนสมัคร MAKE - MAKE by KBank
Scan to Download
MAKE logo
MAKE logo

ชี้ช่องทางรวย แค่ชวนเพื่อนสมัคร MAKE

Calendar
From 1 Apr 23 - 30 Apr 23

Banner

ชี้ช่องทางรวย แค่ชวนเพื่อนสมัคร MAKE

เพราะชวนเพื่อนใช้ MAKE ด้วยรหัสแนะนำของคุณ รับเงินสมนาคุณ 50 บาทต่อ 1 บัญชี พิเศษรับโบนัสเพิ่มรวมสูงสุด 1,000 บาท!

 1. ชวนเพื่อนครบ 3 คน รวมมูลค่าเงินสมนาคุณและโบนัสเพิ่มทั้งสิ้น 200 บาท
 2. ชวนเพื่อนครบ 6 คน รวมมูลค่าเงินสมนาคุณและโบนัสเพิ่มทั้งสิ้น 500 บาท
 3. ชวนเพื่อนครบ 9 คนขึ้นไป รวมมูลค่าเงินสมนาคุณและโบนัสเพิ่มทั้งสิ้น 1000 บาท

หมายเหตุ เพื่อนทุกคนที่ได้รับการแนะนำและเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank สำเร็จ ต้องไม่ปิดบัญชีดังกล่าว ภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ประจำเดือนนั้น ผู้แนะนำจึงจะได้เงินสมนาคุณและโบนัสเพิ่มตามเงื่อนไขที่กำหนด

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม

กด “ส่งคำแนะนำให้เพื่อน” ในหน้า settings ระบบจะทำการคัดลอก ข้อความเชิญชวนรวมทั้งรหัสแนะนำสำหรับให้เพื่อนของคุณ ส่งข้อความที่คัดลอกให้เพื่อนทางช่องทางต่าง ๆ เพื่อนที่ได้รับข้อความเชิญชวน ทำการเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank โดยกรอกรหัสแนะนำ และเปิดบัญชีสำเร็จในรอบระยะเวลาส่งเสริมการขาย ดังนี้

 1. รอบเดือนเมษายน: วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566
 2. รอบเดือนพฤษภาคม: วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
 3. รอบเดือนมิถุนายน: วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

เมื่อดำเนินการตามเงื่อนไขถูกต้อง ผู้แนะนำจะได้รับเงินสมนาคุณ 50 บาทต่อการเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ที่แนะนำและโบนัสเพิ่มตามเงื่อนไขที่กำหนด เข้าบัญชีของผู้แนะนำภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายของแต่ละรอบ ระยะเวลาส่งเสริมการขายประจำเดือน: วันที่ 1 ถึงวันสุดท้ายของทุกเดือน ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2566

*จำกัด 1 ท่าน ต่อ 9 สิทธิ์การแนะนำต่อรอบระยะเวลาส่งเสริมการขายประจำเดือนเท่านั้น **เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ดาวน์โหลด MAKE เลย!

ชวนเพื่อน เพื่อนก็ได้รางวัลด้วย

Terms and conditions

Expand icon
 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าของธนาคารที่ใช้แอปพลิเคชัน MAKE by KBank เท่านั้น

 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2566 โดยแบ่งรอบระยะเวลาดังนี้

  1. รอบเดือนเมษายน: วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566
  2. รอบเดือนพฤษภาคม: วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
  3. รอบเดือนมิถุนายน: วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 • ลูกค้าจะได้รับเงินสมนาคุณ 50 บาทต่อการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank 1 บัญชี ของเพื่อนที่ได้รับการแนะนำ(สูงสุด 9 บัญชีต่อการแนะนำต่อรอบระยะเวลาส่งเสริมการขายประจำเดือน และได้รับโบนัสเพิ่มเมื่อชวนเพื่อนครบตามจำนวน ดังนี้

  1. ชวนเพื่อนครบ 3 คน รวมมูลค่าเงินสมนาคุณและโบนัสเพิ่มทั้งสิ้น 200 บาท
  2. ชวนเพื่อนครบ 6 คน รวมมูลค่าเงินสมนาคุณและโบนัสเพิ่มทั้งสิ้น 500 บาท
  3. ชวนเพื่อนครบ 9 คนขึ้นไป รวมมูลค่าเงินสมนาคุณและโบนัสเพิ่มทั้งสิ้น 1000 บาท
 • เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ของลูกค้าที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายของแต่ละรอบ เมื่อดำเนินการตามเงื่อนไขดังนี้

  1. ลูกค้า (“ผู้แนะนำ”) ทำการแนะนำเพื่อนให้เปิดบัญชีออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank โดยเพื่อนที่ได้รับการแนะนำจะต้องกรอกรหัสแนะนำ และเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank สำเร็จ ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายของแต่ละรอบ และ
  2. ผู้แนะนำและเพื่อนทุกคนที่ได้รับการแนะนำต้องไม่ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ดังกล่าวภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายของแต่ละรอบ ในกรณีที่มีเพื่อนที่ได้รับการแนะนำได้ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ดังกล่าวก่อนครบ 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายของแต่ละรอบ ผู้แนะนำจะได้รับเงินสมนาคุณและ/หรือโบนัสเพิ่มลดลงตามสัดส่วนของเพื่อนที่ได้รับการแนะนำที่ยังไม่ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ดังกล่าวไป
 • เงินสมนาคุณและโบนัสเพิ่มมูลค่าสูงสุด 1,000 บาทที่ผู้แนะนำได้รับ คิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี จากยอดเงินฝาก 50,000 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี

 • จำกัด 1 ท่าน ต่อ 9 สิทธิ์การแนะนำต่อรอบระยะเวลาส่งเสริมการขายประจำเดือน และสงวนสิทธิ์ให้ 100,000 สิทธิ์แรกที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

 • ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขการเข้าร่วม และ/หรือรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank

 • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 02-888-8888(815)