5 วิธีเปลี่ยนนิสัยเก็บเงินไม่อยู่ ให้ออมเงินได้ในระยะยาว - MAKE by KBank
Scan to Download
MAKE logo
MAKE logo

5 วิธีเปลี่ยนนิสัยเก็บเงินไม่อยู่ ให้ออมเงินได้ในระยะยาว

saving-problems.jpg

การเปลี่ยนนิสัยเก็บเงินไม่อยู่ ให้ออมเงินได้ในระยะยาวนั้น เป็นเรื่องสำคัญที่ควรต้องทำ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงอายุไหน เพราะทุกคนก็ล้วนอยากมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและมั่งคั่งเร็วๆ มีเงินออมสะสมไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคต หรือการเก็บเงินเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง

และนี่คือ 5 วิธี ที่คุณจะสามารถเปลี่ยนตัวเอง จากคนที่มีนิสัยเก็บเงินไม่อยู่ ให้กลายเป็นคนที่มีนิสัยทางการเงินที่ดีขึ้น เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายต่างๆ อย่างการมีเงินเก็บเป็นเงินแสน ไปจนถึงเงินล้าน แล้วแต่เป้าหมายที่ตั้งไว้

สารบัญบทความ

 • สาเหตุที่เก็บเงินไม่อยู่คืออะไร? แก้ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้
 • 1.ริเริ่มวางแผนการเงิน
 • 2.ทำบัญชีรายรับรายจ่าย
 • 3.เก็บเงินด้วยตารางออมเงิน
 • 4.เก็บเงินด้วยทฤษฎี 6 jars
 • 5.แยกบัญชีเงินเก็บจากบัญชีใช้จ่าย
 • ให้ MAKE by KBank ช่วยแก้ปัญหาเก็บเงินไม่อยู่
 • สรุป

สาเหตุที่เก็บเงินไม่อยู่คืออะไร? แก้ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

การเก็บเงินไม่อยู่เป็นปัญหาที่หลายคนพบเจอ เพราะในชีวิตจริงนั้นมีเหตุผลมากมาย ที่ทำให้เราไม่สามารถออมเงินได้ตามที่ตั้งใจไว้ โดยอาจมีสาเหตุที่เก็บเงินไม่อยู่ ดังนี้

 • ค่าใช้จ่ายเกินกว่ารายได้: ถ้าคุณมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ หรือมีค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น คุณอาจกลายเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู่ หรือไม่เหลือเงินเพื่อการออม
 • การไม่วางแผนการเงิน: เรื่องนี้อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คุณเก็บเงินไม่อยู่ ถ้าคุณไม่รู้ว่าจะใช้เงินอย่างไร และใช้เงินตามใจโดยไม่นึกถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็น แน่นอนว่าการจะเหลือเงินเพียงพอสำหรับการออม ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก
 • การไม่กำหนดเป้าหมาย: การไม่มีเป้าหมายชัดเจน เป็นเหตุผลที่ทำให้คุณอาจจะละเลยการออม ดังนั้นการกำหนดเป้าหมายที่เหมาะสม จะช่วยเพิ่มแรงบันดาลใจในการเก็บเงินได้
 • การขาดความรู้และทักษะการเงิน : ความไม่รู้อาจทำให้คุณไม่สามารถเก็บเงินได้ ซึ่งการพัฒนาความรู้และทักษะเหล่านี้ จะช่วยให้เข้าใจและใช้เงินได้แบบมีประสิทธิภาพ

แม้การเก็บเงินไม่ได้จะมีเหตุผลหลายอย่าง แต่วิธีแก้เก็บเงินไม่อยู่ก็มีอยู่มากมายเช่นกัน มาดูว่ามีอะไรบ้าง

1. ริเริ่มวางแผนการเงิน

การเริ่มวางแผนการเงิน เป็นวิธีเก็บเงินที่จะช่วยให้คนเก็บเงินไม่อยู่สามารถเก็บเงินได้ เพราะการวางแผนการเงินนั้นจะเริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น เป้าหมายการซื้อบ้าน หรือเกษียณอายุ โดยการวางแผนเหล่านี้ จะช่วยให้คุณเห็น และเข้าใจความสำคัญของการเก็บเงินในอนาคต อีกทั้งยังช่วยลดความกังวลในเรื่องการเงินจากการเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมกับชีวิต ส่งผลให้ผู้ที่เก็บเงินไม่อยู่มีความตั้งใจที่จะเก็บเงินและเริ่มเก็บเงินได้มากขึ้น

นอกจากการกำหนดเป้าหมายแล้ว คุณยังควรวางแผนรายการค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายได้ที่มีอยู่ รวมทั้งอาจจะปรับเปลี่ยนแนวคิดในการใช้จ่ายร่วมด้วย เช่น ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น หรือเพิ่มรายได้ ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถเก็บเงินได้มากขึ้น

สุดท้าย เมื่อคุณวางแผนการเงินเสร็จแล้ว ก็ควรจดบันทึกอย่างเป็นระบบ และทำตามแผนอย่างมีวินัย เพื่อให้สามารถติดตามความคืบหน้าในการออมเงิน และปรับปรุงวิธีจัดการเงินอย่างเป็นขั้นเป็นตอนต่อไป

2. ทำบัญชีรายรับรายจ่าย

การทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะเริ่มต้นด้วยการจดบันทึก และหลังจบเดือนทุกๆ เดือน จะต้องนำบันทึกมาประเมินรายจ่าย เพื่อให้รู้ว่า ทำไมที่ผ่านมาจึงเป็นคนเก็บเงินไม่อยู่ ใช้เงินไปกับอะไรมากน้อยแค่ไหน หรือใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นมากเกินไปหรือไม่

โดยในแอปเก็บเงิน MAKE by KBank จะมีฟีเจอร์ชื่อว่า Expense Summary เป็นฟีเจอร์สำหรับช่วยในการสรุปยอดค่าใช้จ่ายแต่ละกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมการใช้เงินอย่างชัดเจน โดยหมวดหมู่ที่แบ่งไว้นั้น ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ความบันเทิง ค่าช้อปปิ้ง การชำระบิล และหมวดหมู่อื่นๆ

ฟีเจอร์นี้จะช่วยให้รู้ว่า คุณใช้เงินไปกับเรื่องอะไรบ้าง และสามารถเช็กได้ว่า ใช้เงินเกินที่ตั้งไว้หรือไม่ ถ้ารู้สึกว่าค่าใช้จ่ายมากไป ก็สามารถวางแผนการเงินใหม่เพื่อควบคุมการใช้เงินเดือนถัดไปได้อย่างมืออาชีพ

3. เก็บเงินด้วยตารางออมเงิน

นอกจากการทำบัญชีแล้ว การใช้ตารางออมเงิน เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนเก็บเงินไม่อยู่ สามารถออมเงินได้ตามจำนวนที่ตั้งไว้ได้ง่ายขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น เดือนละ 500 บาท หรือสัปดาห์ละ 100 บาท ซึ่งตารางออมเงินจะแบ่งจำนวนเงินทั้งหมด ออกเป็นเป้าหมายย่อยๆ ว่าแต่ละวันคุณจะต้องเก็บเงินเท่าไหร่จึงจะถึงเป้าหมาย ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าในการออมเงินได้อย่างง่ายดาย

เพราะเมื่อคุณรู้จำนวนเงินที่ต้องการออมในแต่ละช่วงแล้ว ก็จะสามารถติดตามและตรวจสอบได้ว่า ทำตามแผนการออมได้หรือไม่ แล้วถ้าพบว่าไม่เป็นไปตามแผน ก็สามารถปรับแก้รายละเอียดในตาราง ให้เหมาะสมกับสถานะการเงินได้

ดังนั้น ตารางออมเงินจึงทำให้เกิดการวางแผนอย่างมีระบบ และเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเก็บเงิน เพื่อความมั่นคงของชีวิตในอนาคต

4. เก็บเงินด้วยทฤษฎี 6 jars

สำหรับใครที่เก็บเงินไม่อยู่ ขอแนะนำเคล็ดเก็บเงินให้อยู่ ด้วยทฤษฎี 6 Jars หรือการแบ่งเงินออกเป็น 6 กระเป๋า ดังนี้

 • กระเป๋าด้านความจำเป็น (Necessity Account) เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ สัดส่วนประมาณ 55% ของรายได้
 • กระเป๋าด้านอนาคต (Long-Term Saving for Spending Account: LTSS) เช่น ซื้อบ้าน วางแผนแต่งงาน จัดสรรประมาณ 10%
 • กระเป๋าด้านความบันเทิง (Play Account) เช่น การซื้อของที่ต้องการ การเที่ยวไปกับครอบครัว ควรสำรองไว้ 10% ของรายได้
 • กระเป๋าด้านการพัฒนาตัวเอง (Education Account) เป็นเงินสำหรับเรียนรู้ และพัฒนาทักษะ เช่น เรียนคอร์สที่สนใจ ควรสำรองประมาณ 10%
 • กระเป๋าด้านการเกษียณ (Financial Freedom Account: FFA) ควรตั้งไว้ 10% เพื่อลงทุนในกองทุนหรือสินทรัพย์
 • กระเป๋าด้านการให้และแบ่งปัน (Give Account) บริจาคให้องค์กรต่างๆ ประมาณ 5% ของรายได้

ซึ่งจำนวนเงินหรือเปอร์เซ็นต์ที่แนะนำให้ออมในแต่ละกระเป๋านั้น สามารถปรับเพิ่มหรือลดได้ตามความเหมาะสมกับปริมาณรายรับ รายจ่ายในส่วนที่จำเป็น และภาระหนี้ในแต่ละช่วง เพราะการออมเงินควรยืดหยุ่นได้ และไม่ควรสร้างความลำบากให้ตนเองมากจนเกินไป จึงจะเป็นการสร้างนิสัยการออมเงินที่ดี

5. แยกบัญชีเงินเก็บจากบัญชีใช้จ่าย

การแยกบัญชีเงินเก็บจากบัญชีใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เป็นกระบวนการจัดการเงินที่เหมาะกับคนเก็บเงินไม่อยู่ ทำได้โดยการแบ่งเงินที่มีอยู่จะออกเป็นสองส่วนหลักคือ บัญชีเงินเก็บและบัญชีใช้จ่าย ซึ่งการแยกเงินแบบนี้ จะทำให้คุณติดตามได้ว่า มีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว สามารถใช้เงินได้เท่าไหร่ และเหลือเงินอยู่กี่บาท ที่สำคัญ เมื่อคุณเห็นจำนวนเงินเก็บที่ชัดเจนแน่นอน ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ให้สามารถออมเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

โดย Cloud Pocket เป็นอีกฟีเจอร์น่าสนใจในแอปจัดการเงินอย่าง MAKE by KBank ที่จะช่วยให้คุณแยกกระเป๋าเงินได้อย่างชัดเจน ซึ่งการแบ่งเงินแบบนี้จะช่วยลดความผิดพลาด และมีความเป็นระเบียบในการจัดการเงิน ทั้งยังไม่ต้องเปิดบัญชีหลายบัญชีและโอนข้ามไปมาให้ยุ่งยากด้วย

นอกจากนี้ ยังใช้งานร่วมกับคนอื่นได้ ผ่าน Shared Cloud Pocket ซึ่งจะทำให้การเก็บเงินร่วมกันเป็นเรื่องง่าย และสะดวกสบายมากขึ้นไปอีก

ให้ MAKE by KBank ช่วยแก้ปัญหาเก็บเงินไม่อยู่

how-to-fix-saving-problems.jpg

MAKE by KBank เป็นแอปเก็บเงินที่จะช่วยให้นักศึกษา คนที่เพิ่งเริ่มต้นทำงาน คนที่ทำงานมานานแล้ว ไปจนถึงคนที่มีนิสัยเก็บเงินไม่อยู่ วางแผนการเงินได้อย่างเป็นระเบียบ ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ ที่มีภายในแอป ไม่ว่าจะเป็นการเช็กยอดเงินคงเหลือ และการแบ่งเงินเก็บไปใช้ในเรื่องต่างๆ หรือลงทุนเพิ่มเติมได้

1. Cloud Pocket

ฟีเจอร์ Cloud Pocket ในแอป MAKE by KBank ช่วยให้คนที่เก็บเงินไม่อยู่แก้นิสัยตนเองได้ด้วยการแยกกระเป๋าเงินอย่างอิสระ โดยคุณสามารถกำหนดจำนวนเงินสำหรับค่าใช้จ่ายแต่ละกระเป๋าได้ นอกจากนี้ ยังสามารถตั้งกระเป๋าเงินเก็บ เพื่อใช้สะสมเงินสำหรับเก็บออมหรือซื้อทรัพย์สินได้อีกด้วย

การแยกกระเป๋าเงินเป็นสัดส่วน จะทำให้เห็นภาพรวมเงินที่มีในแต่ละส่วนว่ามากน้อยแค่ไหน และสามารถปรับการใช้เงินในแต่ละกระเป๋าได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะช่วยให้คุณมีความสบายใจ และรู้สึกมั่นคงกับการเงินมากขึ้น

ที่สำคัญ การใช้งาน Cloud Pocket จะช่วยให้การจัดการเงินเป็นระเบียบ โดยคุณสามารถอัปเดตแต่ละกระเป๋าได้ตลอดเวลา เพื่อให้จัดการเงินได้ง่าย และเหมาะกับการใช้ชีวิตในแต่ละช่วงมากขึ้น

และถ้าคุณมีเป้าหมายเรื่องเงินร่วมกับแฟนหรือเพื่อน ก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ทำกระเป๋าเงินร่วมกัน ทำให้ทุกคนตรวจสอบสถานะในกระเป๋าได้แบบเรียลไทม์ และการเก็บเงินก็จะง่ายขึ้นด้วย

2. Expense Summary

Expense Summary เป็นฟีเจอร์ที่ช่วยในการสรุปยอดค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนของคุณ โดยการแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อให้รู้ว่าคุณใช้เงินไปกับเรื่องอะไร และใช้ไปเท่าไหร่ โดยหมวดหมู่ที่แบ่งออกมา มีดังนี้

 • ค่าอาหาร
 • ค่าเดินทาง
 • ค่าชอปปิง
 • ความบันเทิง
 • การชำระบิล
 • หมวดหมู่อื่นๆ

ด้วยฟีเจอร์นี้ คุณสามารถตรวจสอบยอดการใช้จ่ายแต่ละหมวดหมู่ ในเดือนที่ผ่านมาได้อย่างสะดวกสบาย โดยไม่ต้องนั่งทำตารางรายรับรายจ่ายเอง และยังสามารถเทียบกับเงินที่คุณตั้งไว้ ว่าใช้มากเกินไปหรือไม่ โดยถ้าพบว่าค่าใช้จ่ายมากเกินกว่าที่คิดไว้ คุณก็สามารถวางแผนการเงินใหม่ เพื่อให้ควบคุมการใช้เงินได้ดีขึ้น

ถือว่าเป็นอีกฟีเจอร์สุดปังจากแอป MAKE by KBank ที่ทำให้เรื่องการเงินเป็นไปอย่างง่ายดายและแม่นยำ เพราะ Expense Summary จะเก็บรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ เพื่อให้คนที่เก็บเงินไม่อยู่ ไม่พลาดการบันทึกข้อมูลที่สำคัญแม้แต่รายการเดียว

สรุป

อย่างไรก็ตาม การกำจัดนิสัยเก็บเงินไม่อยู่ให้หายไป ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องมีความตั้งใจ ความพยายาม และมองหาวิธีที่เหมาะกับตัวเอง

การเรียนรู้และปรับใช้กับตัวเองให้ได้ จึงเป็นสิ่งสำคัญในการเปลี่ยนแปลงนิสัยการเก็บเงิน ซึ่งถ้าคุณมีความรู้และความเข้าใจในการจัดการเงินแล้วล่ะก็ ยิ่งจะช่วยสร้างนิสัยการใช้เงินที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นในการเก็บเงินมากขึ้นอีก

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เทคนิคต่างๆ เข้ามาช่วย เพื่อทำให้การเก็บเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเครื่องมืออย่างแอป MAKE by KBank ที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนจากการเก็บตังค์ไม่อยู่ ให้มีนิสัยรักการออมเงินได้

Back to Home