ต้องรู้! โอนเงินผิดบัญชี ทำอย่างไร? - MAKE by KBank
สแกนเพื่อดาวน์โหลด
MAKE logo
MAKE logo

ต้องรู้! โอนเงินผิดบัญชี ทำอย่างไร?

transferred-money-to-the-wrong-account.jpg

การโอนเงินผิดบัญชี เป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจ หรือเผลอพลาดก็ตาม อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นเรื่องที่น่ากังวลอยู่บ้างแต่อย่าเพิ่งถอดใจไป เพราะคุณยังมีโอกาสที่จะได้เงินคืนอยู่

MAKE By KBank ได้รวบรวมวิธีที่จะช่วยให้คุณแก้ปัญหาโอนเงินผิดได้ เพียงแค่ทำตามขั้นตอน และวิธีการขอคืนเงินอย่างถูกต้อง รับรองว่าเงินของคุณจะกลับคืนมาแบบปลอดภัย และครบถ้วนอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นเงินหลักหมื่นหรือเงินล้านก็ตาม

1. รวบรวมหลักฐานการโอนทั้งหมด ที่เกี่ยวกับการโอนเงินผิดบัญชี

เมื่อปัญหาการโอนเงินผิดบัญชีเกิดขึ้นแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดอันดับแรกที่ควรทำนั่นคือ การรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวกับการโอนทั้งหมด เพื่อเตรียมเอาไว้ให้พร้อม สำหรับการใช้ขอคืนเงินกับธนาคาร

โดยการมีหลักฐานการโอนที่ครบถ้วนนั้น จะช่วยให้ธนาคารสามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนผิดบัญชีของคุณได้ง่ายขึ้น และที่สำคัญ ยังเพิ่มโอกาสในการขอคืนเงินได้สำเร็จอีกด้วย เพราะฉะนั้น อย่ารอช้า รีบรวบรวมหลักฐานการโอนทั้งหมดไว้ได้เลย

หลักฐานที่จำเป็นต้องใช้

หากคุณต้องการส่งเรื่องกับธนาคาร หลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการแจ้งขอคืนเงินจากการโอนเงินผิดบัญชี มีส่วนหลักๆ ดังต่อไปนี้

 • เอกสารการทำธุรกรรม เช่น สลิปการโอน ใบบันทึกรายการ และภาพถ่ายหน้าจอของข้อความแจ้งผลการโอนเงิน ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่สุดในการขอคืนเงินเมื่อเกิดการโอนเงินผิดบัญชี
 • สำเนาบัตรประชาชน เป็นเอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตนของผู้โอน โดยธนาคารจะใช้บัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบว่า ผู้ยื่นเรื่องขอคืนเงินเป็นผู้โอนจริงหรือไม่ ซึ่งจะต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องก่อนทุกครั้ง

แจ้งความที่สถานีตำรวจ พร้อมหลักฐานที่เตรียมไว้

การแจ้งความเมื่อโอนเงินผิดบัญชี ถือเป็นขั้นตอนที่จำเป็นในกรณีที่เจ้าของบัญชีปลายทางไม่ยอมคืนเงิน โดยการแจ้งความจะช่วยให้ธนาคารมีหลักฐานในการประสานงานกับเจ้าของบัญชีปลายทาง และอาจนำไปสู่การฟ้องร้อง หากเจ้าของบัญชีปลายทางไม่ยอมคืนเงิน

เมื่อไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ ควรนำเอกสาร เช่น สลิปการโอน ใบบันทึกรายการ หรือภาพถ่ายหน้าจอของข้อความแจ้งผลการโอนเงิน และสำเนาบัตรประชาชนไปด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

3. เจ้าหน้าที่ตำรวจออกใบแจ้งความให้ โดยระบุรายละเอียดที่เกิดขึ้น

การแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อขอออกใบแจ้งความเมื่อโอนเงินผิดบัญชีนั้น ในใบแจ้งความควรมีรายละเอียดข้อมูล ดังนี้

 • ชื่อธนาคารที่ทำธุรกรรม ทั้งต้นทางและปลายทาง
 • วันและเวลาในการทำรายการ
 • จำนวนเงินโอนที่เกิดขึ้น
 • แจ้งช่องทางที่ใช้โอนเงิน เช่น ตู้ ATM หรือ Mobile Banking
 • ชื่อเจ้าของบัญชี และเลขบัญชีผู้โอน
 • ชื่อเจ้าของบัญชี และเลขบัญชีของบัญชีปลายทางที่โอนไปผิด
 • ชื่อเจ้าของบัญชี และเลขบัญชีผู้โอนของบัญชีปลายทางที่ถูกต้อง

4. นำหลักฐานมาติดต่อธนาคารที่เป็นบัญชีต้นทางของการโอน

หลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวกับการโอนเงินผิดบัญชี เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการขอคืนเงินจากธนาคาร ดังนั้น เมื่อคุณโอนเงินผิดบัญชี และแจ้งความเรียบร้อยแล้ว ให้รีบนำหลักฐานการโอนเงินไปติดต่อธนาคารต้นทางที่ใช้ในการโอนเงินทันที

โดยเมื่อนำหลักฐานการโอนเงินไปติดต่อธนาคาร ก็จะมีการดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และแจ้งระยะเวลาการดำเนินการให้ทราบ จากนั้นธนาคารจะเป็นผู้ประสานงานติดต่อบัญชีปลายทาง โดยแบ่งได้เป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีธนาคารเดียวกัน

ในกรณีโอนเงินผิดบัญชีแล้วบัญชีต้นทาง และบัญชีปลายทางของการทำธุรกรรมครั้งนั้น เป็นบัญชีของธนาคารเดียวกัน ธนาคารจะทำการติดต่อกับผู้รับโอนได้เลยโดยตรง ซึ่งธนาคารจะสามารถระบุข้อมูลที่ถูกต้อง และแก้ไขปัญหาให้กับคุณได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากทั้งสองบัญชีอยู่ในธนาคารเดียวกัน

ซึ่งเมื่อเป็นการจัดการภายใน จึงช่วยให้กระบวนการแก้ไขปัญหาของธนาคารเป็นไปอย่างสะดวก และใช้เวลาดำเนินการที่รวดเร็วมากกว่ากรณีเป็นต่างธนาคาร

กรณีต่างธนาคารกัน

เมื่อนำหลักฐานการโอนเงินไปติดต่อธนาคาร ธนาคารต้นทางจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และแจ้งระยะเวลาการดำเนินการกลับมาให้คุณทราบ จากนั้นธนาคารต้นทางจะติดต่อไปยังธนาคารปลายทาง เพื่อประสานงานในการทำเรื่องขอคืนเงิน

หลังจากนั้น ธนาคารปลายทางจึงจะติดต่อกับเจ้าของบัญชีผู้รับโอนโดยตรง เพื่อขอคืนเงินให้กับคุณ ซึ่งกระบวนการนี้จะช่วยให้คุณสามารถรับเงินคืนได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากขึ้น ในกรณีของการโอนเงินผิดบัญชีต่างธนาคาร

5. ธนาคารประสานงานกับผู้รับเงินที่โอนผิด เพื่อทำเรื่องขอเงินคืน

เมื่อธนาคารได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนจากคุณแล้ว ก็จะช่วยติดต่อประสานงานกับปลายทางที่เป็นเจ้าของบัญชีของผู้รับโอนเงินผิด หรือธนาคารปลายทางของบัญชีที่รับโอนเงินผิด ตามขั้นตอนอย่างรวดเร็ว

ซึ่งกระบวนการนี้ จะช่วยให้ปัญหาการโอนเงินผิดบัญชีของคุณได้รับการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง และยังทำให้คุณสามารถได้รับเงินคืนได้อย่างสะดวก เพียงติดต่อกับธนาคารที่เป็นบัญชีต้นทาง และรอให้ธนาคารดำเนินการหลังจากนั้น

6. ธนาคารแจ้งผลการดำเนินการในการขอเงินคืน เมื่อโอนเงินผิดบัญชี

เมื่อธนาคารได้รับแจ้งปัญหาการโอนเงินผิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว ทางธนาคารจะแจ้งระยะเวลาการดำเนินการให้คุณทราบโดยประมาณ ซึ่งระยะเวลาในการขอคืนเงินอาจมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น

 • ความยินยอมหรือความร่วมมือจากเจ้าของบัญชีที่เป็นผู้รับโอนเงินผิด
 • ระยะเวลาในการดำเนินการของธนาคารปลายทาง ในกรณีที่บัญชีต้นทางและบัญชีปลายทางเป็นต่างธนาคาร
 • ขั้นตอนทางกฎหมาย (หากมี)

โดยในการดำเนินการขอคืนเงินนั้น สามารถแบ่งได้เป็น 3 กรณีหลักๆ ดังนี้

กรณีผู้รับยอมโอนเงินคืน

หากผู้รับโอนยินยอมคืนเงินที่โอนเงินผิดบัญชีไป ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีผู้รับโอน ตามจำนวนเงินที่โอนผิด ซึ่งกรณีนี้ ธนาคารอาจต้องขอความยินยอมจากผู้รับโอนก่อนหักเงิน โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้รับโอนทราบถึงจำนวนเงินที่จะถูกหัก และระยะเวลาในการหัก

เมื่อธนาคารหักเงินจากบัญชีของผู้รับโอนสำเร็จแล้ว ก็จะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้โอนเงินให้ พร้อมแจ้งให้ผู้โอนเงินทราบถึงสถานะการโอนคืนเงิน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ หรืออีเมล เป็นต้น

กรณีผู้รับไม่ยอมโอนเงินคืน

ถ้าเจ้าของบัญชีที่เป็นผู้รับโอนเงินผิดบัญชีไม่ให้ความยินยอมในการขอคืนเงิน คุณสามารถดำเนินขั้นตอนถัดไปได้โดยการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกคำสั่งทางกฎหมาย ให้ธนาคารของผู้รับโอนหรือบัญชีปลายทางดำเนินการอายัดบัญชี หรือเปิดเผยข้อมูลของบัญชีให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ

โดยในกระบวนการนี้ คุณสามารถขอออกเอกสารตราครุฑที่เรียกว่า “หมายเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ” เพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง

กรณีติดต่อไม่ได้

ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถติดต่อกับเจ้าของบัญชีที่เป็นผู้รับโอนได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้ที่โอนเงินผิดบัญชีสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ เช่นเดียวกับกรณีที่ผู้รับโอนไม่ยินยอมคืนเงิน นั่นคือ การไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เพื่อขอออกคำสั่งทางกฎหมายผ่านเอกสารที่เรียกว่า “หมายเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ” เพื่อนำไปส่งต่อให้กับธนาคารของผู้รับโอนทำการอายัดบัญชี หรือดำเนินการเปิดเผยข้อมูลตามขั้นตอนต่อไป

โอนเงินผิดบัญชี ป้องกันได้ด้วย MAKE by KBank ตัวช่วยจัดการเงินขั้นเทพของคนรุ่นใหม่

transferred-money-wrong-account.jpg

เคยไหมที่โอนตังค์ผิดบัญชี แล้วต้องวุ่นวายติดต่อผู้รับโอนให้คืนเงิน? ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ง่ายๆ ด้วยแอปเก็บเงิน MAKE by KBank แอปที่ช่วยจัดการการเงินของคุณได้อย่างง่ายดาย และที่สำคัญคือ สามารถช่วยป้องกันการโอนเงินไปผิดบัญชีได้ด้วย

เพราะในแอป MAKE by KBank จะช่วยให้คุณแยกเงินออกเป็นกระเป๋าได้ตามความต้องการอย่างไม่จำกัดจำนวน ทำให้เงินไม่ปนกันแม้อยู่ในบัญชีเดียวกัน จึงลดความเสี่ยงจากการต้องโอนเงินผิดบัญชีเพราะนอกจากจะสามารถเพิ่มเลขที่บัญชีเพื่อนที่มักจะโอนเงินให้บ่อยๆ เข้าไปใน Community ได้แล้ว ก่อนยืนยันการโอนเงินยังมีขึ้นชื่อของเจ้าของบัญชีปลายทาง ทำให้เห็นข้อมูลได้ชัดเจน ไม่โอนผิดพลาดแน่นอน มาดูกันว่า แอปนี้ยังมีฟีเจอร์เด็ดๆ อะไรอีกบ้าง

1. Cloud Pocket

ไม่ว่าคุณจะต้องบริหารเงินหมื่น เงินแสน หรือจำนวนเท่าไหร่ก็ตาม Cloud Pocket จะเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่ทำให้การจัดการเงินกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น โดยฟีเจอร์นี้จะทำให้คุณแยกกระเป๋าเงินได้แบบไม่จำกัดจำนวน

โดยคุณสามารถแบ่งเงินในแต่ละกระเป๋าสำหรับรายการที่ต่างกัน ทั้งค่าเช่าบ้าน ค่าทริปเที่ยว ไปจนถึงเงินลงทุน ทำให้คุณสามารถแยกเงินในแต่ละส่วนได้ภายในแอปเดียว โดยไม่จำเป็นต้องโอนหรือโยกเงินไปมาระหว่างบัญชี

2. Expense Summary

นอกจาก Cloud Pocket ที่เป็นฟีเจอร์ที่ช่วยป้องกันปัญหาการโอนเงินผิดบัญชีแล้ว ในแอป MAKE by KBank ยังมีฟีเจอร์อีกหนึ่งอย่างที่ช่วยจัดการฝั่งรายจ่าย นั่นคือ Expense Summary

ฟีเจอร์นี้จะทำหน้าที่รวบรวม และสรุปรายจ่ายแต่ละเดือน โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ได้แก่ อาหาร ช้อปปิ้ง การชำระบิล ความบันเทิง การเดินทาง และอื่นๆ

ซึ่งจะช่วยให้คุณมองเห็นรายจ่ายในแต่ละหมวดหมู่ เพื่อให้สามารถปรับแผนการใช้เงิน แก้ปัญหาไม่มีเงินเก็บตามเป้า หรือลดรายจ่ายในบางเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากฟีเจอร์นี้นั่นเอง

3. My Community

My Community เป็นฟีเจอร์ที่สามารถเพิ่มเพื่อน (Add Friend) ในแอปได้ เหมือนกับใน Social Media ต่างๆ โดยผู้ใช้งานเลือกเพิ่มเพื่อนได้ 4 รูปแบบ คือ จากบัญชีธนาคาร เบอร์โทรศัพท์ พร้อมเพย์ และรายการติดต่อในโทรศัพท์ (Phone Contact)

ซึ่งเมื่อมีการเพิ่มเพื่อนไว้บนแอปแล้วก็จะทำให้ความเสี่ยงในการโอนเงินผิดบัญชีลดลงนั่นเอง เพราะเป็นการกดทำธุรกรรมซ้ำจากรายชื่อเพื่อนที่ได้มีการบันทึกไว้

โอนเงินผิดบัญชี มีทางออก! เพราะปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องยากเกินแก้ไข

เมื่อพูดถึงการโอนเงินผิดบัญชี อาจทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจ แต่ไม่ต้องกังวลจนเกินไป เพราะคุณสามารถแก้ปัญหานี้ได้ด้วยขั้นตอนตามที่กล่าวมาในข้างต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า การติดต่อเพื่อขอคืนยอดไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อนอย่างที่คิด เพราะมีหน่วยงานที่คอยช่วยเหลืออย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและธนาคาร โดยเมื่อดำเนินการอย่างถูกต้อง โอกาสที่จะได้เงินคืนก็มีมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังในการโอนเงินทุกครั้ง โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนทำการโอนเงิน หรือแยกเงินออกเป็นกระเป๋าเงินตามวัตถุประสงค์ ด้วยการใช้แอป MAKE by KBank ก็จะช่วยป้องกันการโอนเงินผิดบัญชีได้อีกด้วย

กลับไปหน้าแรก