MAKE by KBank
สแกนเพื่อดาวน์โหลด
MAKE logo
MAKE logo

รับฟรี Whoscall พรีเมียม เบสิก ไว้ใช้นาน 3 เดือน!

Calendar
ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 66 - 29 ก.พ. 67

Banner_whoscall_2x.png

รับฟรี Whoscall พรีเมียม เบสิก ไว้ใช้นาน 3 เดือน! เพียงดาวน์โหลดและเปิดบัญชีใหม่กับ MAKE จำกัด 1,000 สิทธิ์เท่านั้น!

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MAKE by KBank
 2. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank โดยกรอกรหัสแนะนำ UT1955 ในขั้นตอนเปิดบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
 3. หลังทำการกรอกรหัสแนะนำสำเร็จ ลูกค้าจะได้ภารกิจในแอปพลิเคชัน MAKE by KBank กดเข้าแถบ "สถานะ" หรือ "Progress" และเริ่มทำภารกิจดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

ภารกิจที่ 1: ย้ายเงินเข้า Cloud Pocket ของตนเอง ด้วยวิธีย้ายเงินจาก Cashbox เข้า Cloud Pocket ของตนเอง หรือ ย้ายเงิน/โอนเงินออกระหว่าง Cloud Pocket ของตนเอง เป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 200 บาท ต่อครั้ง อย่างน้อย 1 ครั้ง ในระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขาย

ภารกิจที่ 2: โอนเงินออกจาก Cloud Pocket ใดก็ได้ของตนเอง (ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ) อย่างน้อย 1 ครั้ง ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ในระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขาย ดังนี้

 • โอนเงินออกไปยังบัญชีเงินฝากของธนาคารใดก็ได้ หรือ
 • โอนเงิน/จ่ายเงิน ผ่านการสแกน QR Code (หมายเหตุ การโอนเงินออกไปยัง Cloud Pocket อื่น ๆ ของตนเองไม่เข้าเงื่อนไขภารกิจนี้)
 1. เมื่อดำเนินการตามเงื่อนไขถูกต้องครบทั้ง 2 ภารกิจ ลูกค้าจะได้รับรหัสสำหรับแลกรับโค้ด Whoscall พรีเมียม เบสิก ผ่านทางแถบ Notification บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank
 2. ลูกค้าสามารถนำรหัสไปแลกรับโค้ด Whoscall พรีเมียม เบสิก ได้ดังนี้

สำหรับผู้ใช้งานระบบ iOS และระบบ Android • ดาวน์โหลดแอป Whoscall บน Apple Store หรือ Play Store และลงทะเบียนบัญชี • เข้าเว็บไซต์ http://redeem.whoscall.com และเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีเดียวกันกับที่ได้ลงทะเบียนไว้บนแอป Whoscall • กรอกโค้ดที่ได้รับจาก MAKE by KBank ในช่องรหัสของขวัญ และกด “แลกรหัส” • เปิดแอป Whoscall หน้าจอจะขึ้นว่า “Whoscall Premium พร้อมให้บริการแล้ว” ให้คลิก “โอเค” • ใส่รหัสแลกโค้ดที่ได้รับบนเว็บไซต์ Whoscall ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น • Whoscall พรีเมียม เบสิก สามารถใช้งานได้ 3 เดือน นับจากวันที่เปิดใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของ Whoscall

 1. รอบระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
 2. จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1,000 ท่านแรกตลอดระยะเวลาการส่งเสริมการขายที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขเท่านั้น

**เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ดาวน์โหลด MAKE เลย!

howto-campaign.jpg

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Expand icon

• บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เท่านั้น • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 • ลูกค้าจะได้รับรหัสสำหรับแลกรับโค้ด Whoscall Premium เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank สำเร็จ โดยจะต้องกรอกรหัสผู้แนะนำ UT1955 ในขั้นตอนเปิดบัญชี และปฏิบัติตามเงื่อนไขถูกต้องครบทั้ง 2 ภารกิจครบถ้วน ดังนี้ ภารกิจที่ 1: ย้ายเงินเข้า Cloud Pocket ของตนเอง ด้วยวิธีย้ายเงินจาก Cashbox เข้า Cloud Pocket ของตนเอง หรือ ย้ายเงิน/โอนเงินออกระหว่าง Cloud Pocket ของตนเอง เป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 200 บาท ต่อครั้ง อย่างน้อย 1 ครั้ง ในระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขาย ภารกิจที่ 2: โอนเงินออกจาก Cloud Pocket ใดก็ได้ของตนเอง (ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ) อย่างน้อย 1 ครั้ง ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ในระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขาย ดังนี้

 • โอนเงินออกไปยังบัญชีเงินฝากของธนาคารใดก็ได้ หรือ
 • โอนเงิน/จ่ายเงิน ผ่านการสแกน QR Code (หมายเหตุ การโอนเงินออกไปยัง Cloud Pocket อื่น ๆ ของตนเอง ไม่เข้าเงื่อนไขภารกิจนี้) • ลูกค้าจะได้รับรหัสสำหรับแลกรับโค้ด Whoscall พรีเมียม เบสิก ผ่านทางแถบ Notification บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank • ลูกค้าสามารถนำรหัสไปแลกรับโค้ด Whoscall พรีเมียม เบสิก ได้ดังนี้

สำหรับผู้ใช้งานระบบ iOS และระบบ Android • ดาวน์โหลดแอป Whoscall บน Apple Store หรือ Play Store และลงทะเบียนบัญชี • เข้าเว็บไซต์ http://redeem.whoscall.com และเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีเดียวกันกับที่ได้ลงทะเบียนไว้บนแอป Whoscall • กรอกโค้ดที่ได้รับจาก MAKE by KBank ในช่องรหัสของขวัญ และกด “แลกรหัส” • เปิดแอป Whoscall หน้าจอจะขึ้นว่า “Whoscall Premium พร้อมให้บริการแล้ว” ให้คลิก โอเค • ใส่รหัสแลกโค้ดที่ได้รับบนเว็บไซต์ Whoscall ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น • Whoscall พรีเมียม เบสิก สามารถใช้งานได้ 3 เดือน นับจากวันที่เปิดใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของ Whoscall • มูลค่าของโค้ด Whoscall พรีเมียม เบสิก ที่ลูกค้าได้รับ มีมูลค่าเทียบเท่าเงิน 177 บาท คิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี จากยอดเงินฝาก 17,700 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี • โค้ด Whoscall พรีเมียม เบสิก สามารถใช้ได้เฉพาะผู้ใช้ที่ไม่ได้มีการสมัคร Whoscall พรีเมียม เบสิก ไว้ ถ้าหากมีการสมัครและใช้งานอยู่จะต้องยกเลิก หรือรอให้มีสถานะหมดอายุก่อน จึงจะสามารถใช้โค้ดนี้ได้ • จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ และสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้า 1,000 ท่านแรกที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย • ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้ • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขของกิจกรรม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเท่ากันเมื่อใดก็ได้โดยธนาคารจะประกาศให้ทราบผ่านทางช่องทาง Facebook page : MAKE by KBank และทางเว็บไซต์ www.makebykbank.kbtg.tech • เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank • หากมีคำถามและข้อสงสัยในการร่วมกิจกรรมลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K Contact Center โทร 02-888-8888(801)