MAKE by KBank
สแกนเพื่อดาวน์โหลด
MAKE logo
MAKE logo

ใช้ MAKE ซื้อ ebook ที่ meb รับเงินคืนสูงสุด 50 บาท!

Calendar
ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. 66 - 31 ต.ค. 66

Banner_MEB_Aug.jpg

MAKE by KBank ร่วมกับ MEB ร้านอีบุ๊กอันดับ 1 แค่ใช้ MAKE สแกนจ่ายซื้อ ebook หรือเติมเงินที่ meb รับเงินคืนสูงสุด 50 บาท!

สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า MAKE by KBank รับเงินสมนาคุณสูงสุด 50 บาท เพียงใช้ MAKE สแกนจ่ายสะสมที่ลูกค้าสแกนชำระเงินซื้อ ebook หรือเติม mebcoin ที่ www.mebmarket.com หรือ www.readawrite.com รับโบนัสเงินคืน 5% ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

*จำกัดเงินสมนาคุณไม่เกิน 50 บาท โดยคำนวณจาก 5% ของยอดสแกนจ่ายสะสมที่ลูกค้าสแกนชำระเงิน ซื้อ ebook หรือเติม mebcoin ในระยะเวลาส่งเสริมการขายแต่ละรอบ

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ลูกค้าใช้สิทธิ์โดยการซื้อ mebcoin และเลือกวิธีชำระเงินแบบ “สแกน QR พร้อมเพย์” จากนั้นทำการสแกนจ่าย QR Code ด้วยแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ที่ mebmarket.com หรือ www.readawrite.com ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 โดยแบ่งช่วงระยะเวลา ดังนี้
 • รอบเดือนสิงหาคม : วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 5,000 ท่านแรก
 • รอบเดือนกันยายน : วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 5,000 ท่านแรก
 • รอบเดือนตุลาคม : วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 5,000 ท่านแรก

ทั้งนี้การชำระเงินจะต้องชำระไปยังร้านค้าปลายทาง (MEB) ที่มีเงื่อนไขหมายเลข Ref.1 รหัส KB000001591410 เท่านั้น 2. เมื่อดำเนินการตามเงื่อนไขถูกต้อง ลูกค้าจะได้รับเงินสมนาคุณ 5% ของยอดสแกนจ่ายสะสมที่ลูกค้าสแกนชำระเงินซื้อ ebook หรือเติม mebcoin ในระยะเวลาส่งเสริมการขายแต่ละรอบ (ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการสแกนจ่าย) จำกัดเงินสมนาคุณสูงสุดไม่เกิน 50 บาท/เดือน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดอยู่บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ของลูกค้า ภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายแต่ละรอบ

**จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อรอบระยะเวลาส่งเสริมการขายประจำเดือนเท่านั้น สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไข

***เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Expand icon
 1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าของธนาคารที่ใช้แอปพลิเคชัน MAKE by KBank
 2. ลูกค้าใช้สิทธิ์โดยการซื้อ mebcoin และเลือกวิธีชำระเงินแบบ “สแกน QR พร้อมเพย์” จากนั้นทำการสแกนจ่าย QR Code ด้วยแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ที่ www.mebmarket.com หรือ www.readawrite.com ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 โดยแบ่งช่วงระยะเวลา ดังนี้
 • รอบเดือนสิงหาคม : วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 5,000 ท่านแรก
 • รอบเดือนกันยายน : วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 5,000 ท่านแรก
 • รอบเดือนตุลาคม : วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 5,000 ท่านแรก ทั้งนี้การชำระเงินจะต้องชำระไปยังร้านค้าปลายทาง (MEB) ที่มีเงื่อนไขหมายเลข Ref.1 รหัส KB000001591410 เท่านั้น
 1. เมื่อดำเนินการตามเงื่อนไขถูกต้อง ลูกค้าจะได้รับเงินสมนาคุณ 5% ของยอดสแกนจ่ายสะสมที่ลูกค้าสแกนชำระเงินซื้อ mebcoin (ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการสแกนจ่าย) ในระยะเวลาส่งเสริมการขายแต่ละรอบ จำกัดเงินสมนาคุณสูงสุดไม่เกิน 50 บาท/เดือน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดอยู่บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ของลูกค้า ภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายแต่ละรอบ
 2. ลูกค้าต้องไม่ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ดังกล่าวภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 3. จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อรอบระยะเวลาส่งเสริมการขายประจำเดือนเท่านั้น สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไข
 4. ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี
 5. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขการเข้าร่วม และ/หรือรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนรวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank
 8. หากพบปัญหาในการใช้งานที่ MEB หรือ Readawrite กรุณาติดต่อ โทร: 084-090-3148 (ทุกวัน 9.30-19.30 น.) E-mail: support@mebmarket.com (ทุกวัน 24 ชั่วโมง)
 9. ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ MAKE by KBank ได้ที่ Call Center โทร 02-888-8888(815)