MAKE by KBank
สแกนเพื่อดาวน์โหลด
MAKE logo
MAKE logo

MAKE ชวนมา"เปย์ตัวเอง" แล้วมาลุ้นรางวัลสุดเจ๋งกันเถอะ!

Calendar
ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. 66 - 15 ต.ค. 66

Banner_LuckyCloud_Aug_3x.jpg

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมสร้าง Cloud Pocket “เปย์ตัวเอง”

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมสร้าง Cloud Pocket ชื่อ “เปย์ตัวเอง” โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้โชคดี

รางวัลที่ 1 : ลู่วิ่งไฟฟ้า HORIZON TR3.0 มูลค่ารางวัลละ 19,900 บาท จำนวน 2 เครื่อง

  1. ซาร่า ม.
  1. ชิษณุพงศ์ ตั.

รางวัลที่ 2 : หุ่นยนต์กวาดและถูพื้น หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Self-Cleaning 2 Pro มูลค่ารางวัลละ 17,990 บาท จำนวน 4 เครื่อง

  1. ชนันธร พ.
  1. รุจิษยา ท.
  1. วิทวัฒน์ เส.
  1. ญาณิศา เบ.

รางวัลที่ 3 : Apple Watch 8 GPS ขนาด 41 mm มูลค่ารางวัลละ 15,900 บาท จำนวน 2 เรือน

  1. เนตรมณี อำ.
  1. ภัทรวดี ท.

รางวัลที่ 4 : เครื่องสกัดน้ำผักผลไม้รอบต่ำ 2 in 1 มูลค่ารางวัลละ 9,400 บาท จำนวน 4 เครื่อง

  1. กนกพร ธิ.
  1. ลลิตา เก.
  1. วิชาวดี ไว.
  1. ปิยะธิดา ศิ.

รางวัลที่ 5 : XIAOMI เครื่องฟอกอากาศ รุ่น BHR5271TH มูลค่ารางวัลละ 3,999 บาท จำนวน 4 เครื่อง

  1. วสุธร คำ.
  1. ยุพารัตน์ ม.
  1. วีรวรรณ จั.
  1. ขวัญลดา บุ.

รางวัลที่ 6 : บัตรกำนัล Central มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

  1. ชฎาพร บำ.
  1. ภัทรานิษฐ์ ชู.
  1. โสภณ ศ.
  1. อิษยา ศุ.
  1. เบญญาภา ด.

ใครรู้ตัวว่าเป็นผู้โชคดีสามารถทัก Inbox Facebook page : MAKE by KBank เพื่อยืนยันตัวตนและรับทราบรายละเอียดรับรางวัลได้เลย! อ่านรายละเอียดกิจกรรมได้เพิ่มเติมทางเว็บไซต์ MAKE by KBank

ส่วนใครพลาดรอบนี้ไม่เป็นไร เดือนนี้มาลุ้นรางวัลกับ MAKE ใหม่! แค่สร้าง Cloud Pocket "ชั้นประหยัด" ไว้รอเลย มีสิทธิ์ลุ้นทั้ง ตู้เย็น, เครื่องกรองน้ำ ,เครื่องชงกาแฟ และรางวัลอื่นๆอีกเพียบ แล้วเจอกันใหม่วันประกาศผลเดือนหน้านะ!

ดาวน์โหลด MAKE เลย!

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Expand icon
 • รายการส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นโดย บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดอยู่บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank สถานะปกติ และไม่ปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เท่านั้น  
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 -ลูกค้าเจ้าของ Cloud Pocket ชื่อ “เปย์ตัวเอง” จะต้องเปิดใช้งาน Cloud Pocket ดังกล่าวจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย จึงจะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล 
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 - 6 รวมจำนวน 21 รางวัล จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับรางวัลดังนี้:  
 1. ต้องติดต่อตัวแทนของธนาคารเพื่อยืนยันการรับของรางวัล และส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมขีดคร่อมและระบุว่า “ใช้สำหรับรับรางวัลกับธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น” ผ่านช่องทาง kbluckycloudpocket@gmail.com
 2. ต้องชำระภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัลให้แก่ธนาคาร เพื่อให้ธนาคารนำส่งแก่กรมสรรพากรที่ทป.101/2544   
 3. ในกรณีที่ตัวแทนของธนาคารไม่สามารถติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับของรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ที่จะได้รับของรางวัลดังกล่าว  โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการนำของรางวัลดังกล่าวไปใช้สำหรับกิจกรรมถัดไป และคืนภาษีที่ผู้ที่ได้รับรางวัลได้ชำระไว้ (หากมี) ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องไม่ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดอยู่บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ก่อนได้รับของรางวัล -ธนาคารจะถือตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบของธนาคารเป็นสำคัญ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย และ/หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกำนัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า   
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี 
 • พนักงานของธนาคาร และของบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ 
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้ 
 • ธนาคารไม่รับผิดชอบในกรณีที่ของรางวัลชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย และ/หรือมีเหตุอื่นใดเกิดขึ้นกับของรางวัล 
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank 
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  K-Contact Center โทร 02 888 8888 ต่อ 815