MAKE by KBank
สแกนเพื่อดาวน์โหลด
MAKE logo
MAKE logo

เปิดบัญชี MAKE รับโค้ดส่วนลด LINE MAN 100 บาท!

Calendar
ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. 66 - 31 ต.ค. 66

Banner_MAKE x Lineman_Jul_2x.jpg

พิเศษสำหรับลูกค้าใหม่! แค่เปิดบัญชี MAKE by KBank รับโค้ดส่วนลด LINE MAN 100 บาท เมื่อซื้ออาหาร 150 บาท

เพียงกรอกรหัส TJ1421 ในขั้นตอนเปิดบัญชีใหม่กับ MAKE แล้วทำภารกิจภายในแอปให้ครบตามที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 จำกัด 1,000 สิทธิ์เท่านั้น!

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MAKE by KBank
 2. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank โดยกรอกรหัสแนะนำ TJ1421 ในขั้นตอนเปิดบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566
 3. หลังทำการกรอกรหัสแนะนำสำเร็จ ลูกค้าจะได้ภารกิจในแอปพลิเคชัน MAKE by KBank กดเข้าแถบ "สถานะ" หรือ "Progress" และเริ่มทำภารกิจดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
 • ภารกิจที่ 1: ย้ายเงินเข้า Cloud Pocket ของตนเอง ด้วยวิธีย้ายเงินจาก Cashbox เข้า Cloud Pocket ของตนเอง หรือ ย้ายเงิน/โอนเงินออกระหว่าง Cloud Pocket ของตนเอง เป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 200 บาท ต่อครั้ง อย่างน้อย 1 ครั้ง ในระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ภารกิจที่ 2: โอนเงินออกจาก Cloud Pocket ใดก็ได้ของตนเอง (ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ) อย่างน้อย 1 ครั้ง ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ ในระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • โอนเงินออกไปยังบัญชีเงินฝากของธนาคารใดก็ได้ หรือ
 • โอนเงิน/จ่ายเงิน ผ่านการสแกน QR Code (หมายเหตุ: การโอนเงินออกไปยัง Cloud Pocket อื่น ๆ ของตนเองไม่เข้าเงื่อนไขภารกิจนี้)
 1. เมื่อดำเนินการตามเงื่อนไขถูกต้องครบทั้ง 2 ลูกค้าจะได้รับโค้ดสำหรับแลกรับส่วนลดไลน์แมน 100 บาท เมื่อซื้ออาหาร 150 บาทผ่านทางแถบ Notification บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank
 2. ลูกค้าสามารถนำโค้ดส่วนลดไปใช้งานผ่านแอปพลิเคชันไลน์แมน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้น

*จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1,000 ท่านแรกที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขเท่านั้น

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

howto-campaign.jpg

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Expand icon
 • บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เท่านั้น
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566
 • ลูกค้าจะได้รับโค้ดสำหรับแลกรับส่วนลดไลน์แมน 100 บาท เมื่อซื้ออาหาร 150 บาท นี้ เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank สำเร็จ โดยจะต้องกรอกรหัสผู้แนะนำ TJ1421 ในขั้นตอนเปิดบัญชี และปฏิบัติตามเงื่อนไขถูกต้องครบทั้ง 2 ภารกิจครบถ้วน ดังนี้ ภารกิจที่ 1: ย้ายเงินเข้า Cloud Pocket ของตนเอง ด้วยวิธีย้ายเงินจาก Cashbox เข้า Cloud Pocket ของตนเอง หรือ ย้ายเงิน/โอนเงินออกระหว่าง Cloud Pocket ของตนเอง เป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 200 บาท ต่อครั้ง อย่างน้อย 1 ครั้ง ในระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขาย ภารกิจที่ 2: โอนเงินออกจาก Cloud Pocket ใดก็ได้ของตนเอง (ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ) อย่างน้อย 1 ครั้ง ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ ในระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขาย 2.1) โอนเงินออกไปยังบัญชีเงินฝากของธนาคารใดก็ได้ หรือ 2.2) โอนเงิน/จ่ายเงิน ผ่านการสแกน QR Code (หมายเหตุ การโอนเงินออกไปยัง Cloud Pocket อื่น ๆ ของตนเองไม่เข้าเงื่อนไขภารกิจนี้)
 • ลูกค้าจะได้รับโค้ดสำหรับแลกรับส่วนลดไลน์แมน 100 บาท เมื่อซื้ออาหาร 150 บาทผ่านทางแถบ Notification บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank
 • ลูกค้าสามารถนำโค้ดส่วนลดไปใช้งานผ่านแอปพลิเคชันไลน์แมน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้น
 • ขั้นตอนการแลกรับโค้ดส่วนลดไลน์แมน o เลือกร้าน และเมนูที่ต้องการ เสร็จแล้วกดใช้คูปอง (Apply Coupon) o กดใส่รหัสคูปอง (Enter Code) แล้วใส่โค้ดที่ได้รับ o กดยืนยัน (Confirm) เพื่อรับส่วนลดทันที
 • โค้ดส่วนลดใช้ได้กับร้านค้าพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการที่ให้บริการในประเทศไทยและพื้นที่ของ Line Man Food Delivery เท่านั้น
 • มูลค่าของโค้ดส่วนลดมีมูลค่าเทียบเท่าเงิน 100 บาท คิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี จากยอดเงินฝาก 10,000 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี
 • จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ และสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้า 1,000 ท่านแรกที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank และปฏิบัติครบตามเงื่อนไข ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขการเข้าร่วม และ/หรือรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank
 • หากมีคำถามและข้อสงสัยในการใช้งานโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ Help Center / ศูนย์ช่วยเหลือ ในแอปพลิเคชัน Line Man
 • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 02-888-8888(815)