ลูกค้าใหม่ MAKE รับโค้ด iQIYI VIP ฟรี 1 เดือน - MAKE by KBank
สแกนเพื่อดาวน์โหลด
MAKE logo
MAKE logo

ลูกค้าใหม่ MAKE รับโค้ด iQIYI VIP ฟรี 1 เดือน

Calendar
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66

Banner

พิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ MAKE รับ E-Voucher iQIYI VIP ฟรี 1 เดือน!

ลูกค้าใหม่ MAKE รับโค้ด iQIYI VIP ฟรี 1 เดือน เพียงกรอกรหัส PP6659 ในขั้นตอนเปิดบัญชีใหม่กับ MAKE แล้วทำภารกิจภายในแอปให้ครบตามที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 จำกัด 500 สิทธิ์แรกเท่านั้น!

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MAKE by KBank

 2. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank โดยกรอกรหัสแนะนำ PP6659 ในขั้นตอนเปิดบัญชี

 3. ลูกค้าจะได้ภารกิจในแอปพลิเคชัน MAKE by KBank หลังทำการกรอกรหัสแนะนำสำเร็จ กดเข้าแถบ "สถานะ" หรือ "Progress" และเริ่มทำภารกิจดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

  ภารกิจที่ 1: ย้ายเงินเข้า Cloud Pocket ของตนเอง ด้วยวิธีย้ายเงินจาก cashbox เข้า Cloud Pocket ของตนเอง หรือ ย้ายเงิน/โอนเงินออกระหว่าง Cloud Pocket ของตนเอง เป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 200 บาท ต่อครั้ง อย่างน้อย 1 ครั้ง ในระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขาย

  ภารกิจที่ 2: โอนเงินออกจาก Cloud Pocket ใดก็ได้ของตนเอง (ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ) อย่างน้อย 1 ครั้ง ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้

  2.1) โอนเงินออกไปยังบัญชีเงินฝากของธนาคารใดก็ได้ หรือ

  2.2) โอนเงิน/จ่ายเงิน ผ่านการสแกน QR Code ในระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขาย(หมายเหตุ การโอนเงินออกไปยัง Cloud Pocket อื่น ๆ ของตนเองไม่เข้าเงื่อนไขภารกิจนี้)

 4. เมื่อเปิดบัญชีและดำเนินการตามเงื่อนไขถูกต้องครบทั้ง 2 ภารกิจ ลูกค้าจะได้รับ E-Voucher iQIYI VIP ฟรี 1 เดือน ผ่านทางแถบ Notification บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

 5. ลูกค้าสามารถแลกรับสิทธิ์ iQIYI VIP ได้ที่ www.iQ.com/vip/codekey หรือแอปพลิเคชัน iQIYI โดยล็อกอินบัญชี iQIYI และใส่รหัส E-Voucher ที่ได้รับ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่านั้น เพื่อรับชมเนื้อหาแบบพรีเมียมแบบไม่มีโฆษณาคั่นบนแอปพลิเคชัน iQIYI หรือ iQ.com

*จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 500 ท่านแรกที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขเท่านั้น

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สมัคร MAKE by KBank

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Expand icon
 • บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) และได้กรอกรหัสแนะนำผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เท่านั้น

 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

 • ลูกค้าจะได้รับ E-Voucher iQIYI VIP 30 วัน ผ่านทางแถบ Notification บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เเมื่อทำครบเงื่อนไข ดังนี้

  1. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank โดยกรอกรหัสแนะนำ PP6659 ในขั้นตอนเปิดบัญชี

  2. ลูกค้าทำภารกิจที่ 1 และ 2 ในแอปพลิเคชัน MAKE by KBank หลังทำการกรอกรหัสแนะนำสำเร็จ ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย ดังนี้

   ภารกิจที่ 1 : ทำธุรกรรมย้ายเงินเข้า Cloud Pocket ของตนเอง ด้วยวิธีย้ายเงินจาก cashbox เข้า Cloud Pocket ของตนเอง หรือ ย้ายเงิน/โอนเงินออกระหว่าง Cloud Pocket ของตนเอง เป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 200 บาท ต่อครั้ง อย่างน้อย 1 ครั้ง และ

   ภารกิจที่ 2 : ทำธุรกรรมโอนเงินออกจาก Cloud Pocket ใดก็ได้ของตนเอง (ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ) อย่างน้อย 1 ครั้ง ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้

   1. โอนเงินออกไปยังบัญชีเงินฝากของธนาคารใดก็ได้ หรือ

   2. โอนเงิน/จ่ายเงิน ผ่านการสแกน QR Code (หมายเหตุ การโอนเงินออกไปยัง Cloud Pocket อื่น ๆ ของตนเอง ไม่เข้าเงื่อนไขภารกิจนี้)

 • ลูกค้าต้องไม่ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ดังกล่าวภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • มูลค่าของ E-Voucher iQIYI VIP 30 วัน ที่ลูกค้าได้รับ มีมูลค่าเทียบเท่าเงิน 119 บาท คิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี จากยอดเงินฝาก 11,900 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ E-Voucher iQIYI VIP 30 วัน สำหรับผู้ใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น

 • หากลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิก iQIYI VIP อยู่แล้ว จะได้รับสิทธิ์ VIP เพิ่มอีกเป็นเวลา 30 วัน

 • จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ และสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้า 500 ท่านแรกที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank และปฏิบัติครบตามเงื่อนไข ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขการเข้าร่วม และ/หรือรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank

 • หากมีคำถามและข้อสงสัยในการใช้งาน E-Voucher iQIYI VIP สามารถติดต่อ iQIYI ได้ที่ contactus@qiyi.com

 • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 02-888-8888(815)