แคป #MAKEStory2022 ของคุณมาอวดกัน - MAKE by KBank
สแกนเพื่อดาวน์โหลด
MAKE logo
MAKE logo

แคป #MAKEStory2022 ของคุณมาอวดกัน

Calendar
ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

Banner

เพียงแคป #MAKEStory มาอวดบน Twitter ลุ้นรับรางวัลไปเลย 1,000 บาท ! รวม 20 รางวัล

เมื่อโพสต์รูปภาพจาก #MAKEStory2022 และเขียนเรื่องราวการใช้งาน MAKE by KBank ในปีที่ผ่านมาของตนเอง บน Twitter และติด #MAKEStory2022 ใครที่มีข้อความและรูปภาพโดนใจทีมงาน รับเงินสมนาคุณ 1,000 บาท รวม 20 รางวัล

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดบนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank โพสต์รูปภาพจาก #MAKEStory2022 และเขียนเรื่องราวการใช้งาน MAKE by KBank ในปีที่ผ่านมาของตนเอง บน Twitter ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565

 2. ใส่ hashtag #MAKEStory2022 #MAKEbyKBank โพสต์ที่ถูกใจทีมงานจะได้รับเงินสมนาคุณรางวัลละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 20 รางวัล ทั้งนี้ลูกค้าที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับรางวัลทางข้อความ Twitter: @MAKEbyKBank ภายใน 10 มกราคม 2566 มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์

 3. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินสมนาคุณ (ชื่อบัญชี Facebook ผู้ได้รับรางวัล) บน KBTG facebook page, MAKE by KBank facebook page, และ MAKE by KBank twitter วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 12.00น.

 4. ผู้ได้รับเงินสมนาคุณทักทางข้อความ Twitter: @MAKEbyKBank เพื่อทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลหมายเลขบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดบนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ผ่านลิ้งค์ที่ทีมงานส่งให้เพื่อรับรางวัลภายในวันที่ ภายใน 10 มกราคม 2566 มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์

*จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีบัญชีฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขและไม่ได้รับการว่าจ้างงานโปรโมทจากทางธนาคาร

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เปิดดูใน​ MAKE by KBank เลย!

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Expand icon
 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าของธนาคารที่มีบัญชีฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขและไม่ได้รับการว่าจ้างงานโปรโมทจากทางธนาคารเท่านั้น

 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

 • ลูกค้าจะได้รับเงินสมนาคุณ 1,000 บาท (“เงินสมนาคุณ”) เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เมื่อ

  1. โพสต์รูปภาพจาก #MAKEStory2022 และเขียนเรื่องราวการใช้งาน MAKE by KBank ในปีที่ผ่านมาของตนเอง บน Twitter

  2. ใส่ hashtag #MAKEStory2022 #MAKEbyKBank

  3. เป็นโพสต์ที่ถูกใจทีมงานจะได้รับเงินสมนาคุณ รวมทั้งสิ้น 20 รางวัลทั้งนี้ลูกค้าที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับรางวัลทางข้อความ Twitter: @MAKEbyKBank ภายใน 10 มกราคม 2566 มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์

 • จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไข ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขการเข้าร่วม และ/หรือรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank

 • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 02-888-8888(815)