ชีวิตดี๊ดีเพราะมีMAKE - MAKE by KBank
สแกนเพื่อดาวน์โหลด
MAKE logo
MAKE logo

ชีวิตดี๊ดีเพราะมีMAKE

Calendar
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 65 - 30 พ.ย. 65

Banner

เมื่อโพสต์รูปภาพ Cloud Pocket ของตัวเองและเขียนเรื่องราวในหัวข้อ “ชีวิตดีเพราะมีMAKE”

เมื่อโพสต์รูปภาพ Cloud Pocket รูปแบบใหม่ของตัวเองและเขียนเรื่องราวการใช้งาน MAKE by KBank ในหัวข้อ “ชีวิตดีเพราะมีMAKE” บน Facebook และติดแท็ก #LifewithMAKE #ชีวิตดีเพราะมีMAKE ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤศจิกายน 2565

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดบนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank โพสต์รูปภาพ Cloud Pocket รูปแบบใหม่ของตัวเองและเขียนเรื่องราวการใช้งาน MAKE by KBank ในหัวข้อ “ชีวิตดีเพราะมีMAKE” บน Facebook เช่น MAKEเข้ามาช่วยจัดการการเงิน, MAKE ช่วยแยกเงินเก็บออกจากเงินช้ำทำให้สามารถควบคุมรายจ่ายได้ดีขึ้น และอื่น ๆ

 2. ใส่ hashtag #LifewithMAKE #ชีวิตดีเพราะมีMAKE โพสต์ที่มีจำนวนคนแชร์สูงสุดสามอันดับแรกโดยดำเนินการตามเงื่อนไขครบถ้วนถูกต้อง รับเงินสมนาคุณดังต่อไปนี้ตามลำดับ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank

 • สูงสุดอันดับ 1 รับเงินสมนาคุณ 10,000 บาท
 • สูงสุดอันดับ 2 รับเงินสมนาคุณ 7,000 บาท
 • สูงสุดอันดับ 3 รับเงินสมนาคุณ 5,000 บาท
 1. ลูกค้าที่ร่วมกิจกรรมและมี Facebook ที่ถูกใจทีมงานจะได้รับเงินสมนาคุณรางวัลละ 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น 10 รางวัล ทั้งนี้ลูกค้าที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับรางวัลทางข้อความ facebook page : MAKE by KBank ภายใน 12 ธันวาคม 65 มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์

 2. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินสมนาคุณ (ชื่อบัญชี Facebook ผู้ได้รับรางวัล) บน KBTG facebook page, MAKE by KBank facebook page, และ MAKE by KBank twitter วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00น.

 3. ผู้ได้รับเงินสมนาคุณทักอินบ็อก MAKE by KBank facebook page เพื่อทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลหมายเลขบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดบนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ผ่านลิ้งค์ที่ทีมงานส่งให้เพื่อรับรางวัลภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2565 มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์

*จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีบัญชีฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขและไม่ได้รับการว่าจ้างงานโปรโมทจากทางธนาคาร

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สมัคร MAKE by KBank

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Expand icon
 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าของธนาคารที่มีบัญชีฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขและไม่ได้รับการว่าจ้างงานโปรโมทจากทางธนาคารเท่านั้น

 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

 • ลูกค้าจะได้รับเงินสมนาคุณดังต่อไปนี้ตามลำดับ

 1. สูงสุดอันดับ 1 รับเงินสมนาคุณ 10,000 บาท
 2. สูงสุดอันดับ 2 รับเงินสมนาคุณ 7,000 บาท
 3. สูงสุดอันดับ 3 รับเงินสมนาคุณ 5,000 บาท
 4. รางวัลที่ได้รับการคัดเลือกจากทีมงานจำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท (“เงินสมนาคุณ”) เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เมื่อ
  1. โพสต์เรื่องราวการใช้งาน MAKE by KBank ในหัวข้อ “ชีวิตดีเพราะมีMAKE” บน Facebook ของตนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
  2. ใส่ hashtag #LifewithMAKE #ชีวิตดีเพราะมีMAKE
  3. เป็นโพสต์ที่มีจำนวนคน share สูงสุดสามอันดับแรกหรือมี Facebook ที่ถูกใจทีมงานจะได้รับเงินสมนาคุณ รวมทั้งสิ้น 13 รางวัลทั้งนี้ลูกค้าที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับรางวัลทางข้อความ facebook page: MAKE by KBank ภายใน 12 ธันวาคม 65 มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไข ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขการเข้าร่วม และ/หรือรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank

 • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 02-888-8888(815)