กรอกรหัสแนะนำจากเพื่อนตอนสมัคร รับ E-Voucher Shopee 50 บาท - MAKE by KBank
สแกนเพื่อดาวน์โหลด
MAKE logo
MAKE logo

กรอกรหัสแนะนำจากเพื่อนตอนสมัคร รับ E-Voucher Shopee 50 บาท

Calendar
ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 65 - 30 มิ.ย. 65

Banner

เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank โดยกรอกรหัสแนะนำของเพื่อนในขั้นตอนเปิดบัญชี และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดอยู่บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank จำนวนขั้นต่ำ 100 บาท อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 30 มิถุนายน 2565 นี้ รับ E-Voucher Shopee มูลค่า 50 บาทเลย!

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MAKE by KBank

 2. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank โดยกรอกรหัสแนะนำของเพื่อนในขั้นตอนเปิดบัญชี และโอนเงินเป็นจำนวนขั้นต่ำ 100 บาท ต่อครั้ง อย่างน้อย 1 ครั้ง จากบัญชีเงินฝากของธนาคารใดก็ได้เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

 3. เมื่อดำเนินการตามเงื่อนไขถูกต้อง รอรับ E-Voucher Shopee มูลค่า 50 บาท ผ่านทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

*จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไข

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สมัคร MAKE by KBank

ชวนเพื่อนได้เงินคืนสูงสุด 1,000 บาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Expand icon
 • บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) และได้รับคำรหัสแนะนำผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เท่านั้น
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
 • ลูกค้าจะได้รับ E-Voucher Shopee มูลค่า 50 บาท ผ่านทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เมื่อ
 1. ลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank โดยกรอกรหัสแนะนำที่ถูกต้องขั้นตอนเปิดบัญชี

 2. ลูกค้าได้ทำรายการโอนเงินเป็นจำนวนขั้นต่ำ 100 บาท อย่างน้อย 1 ครั้ง จากบัญชีเงินฝากของธนาคารใดก็ได้ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดอยู่บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ของลูกค้าในระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขาย และ

 3. ลูกค้าต้องไม่ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ดังกล่าวภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • มูลค่าของ E-Voucher Shopee 50 บาทที่ลูกค้าได้รับ คิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี จากยอดเงินฝาก 5,000 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี
 • จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ สงวนสิทธิ์ท่านที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไข ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่น แลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการอื่นของธนาคารได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขการเข้าร่วม และ/หรือรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า -เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank
 • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 02-888-8888(815)