รับส่วนลดจากร้าน Tres ทันที 50 บาท! - MAKE by KBank
สแกนเพื่อดาวน์โหลด
MAKE logo
MAKE logo

รับส่วนลดจากร้าน Tres ทันที 50 บาท!

Calendar
ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 65 - 31 พ.ค. 65

Banner

รับส่วนลดทันที 50 บาท! เมื่อจ่ายเงินผ่าน MAKE by KBank ที่ร้านเสื้อ TRES. @Siam Square Soi 5

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ซื้อของร้าน TRES ผ่านทางหน้าร้าน
 2. แจ้งพนักงานว่าจ่ายเงินด้วย MAKE by KBank
 3. พนักงานแจ้งยอดสินค้าที่หักส่วนลด 50 บาทแล้วให้กับลูกค้า
 4. ลูกค้าชำระเงินผ่านแอปฯ MAKE by KBank ตามยอดหลังหักส่วนลด
 5. ลูกค้าแสดงหน้า Slip จ่ายเงินสำเร็จแก่พนักงาน

* จำกัดสิทธิ์เฉพาะ 146 ใบเสร็จแรกเท่านั้น
** เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Expand icon
 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าของธนาคารที่ใช้แอปพลิเคชัน MAKE by KBank ที่ซื้อสินค้าผ่านทางหน้าร้าน TRES และชำระเงินผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เท่านั้น
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
 • ลูกค้าจะได้รับ ส่วนลดมูลค่า 50 บาท ทันที ผ่านทางหน้าร้าน TRES เมื่อ
  1. ลูกค้าได้ทำการซื้อสินค้าที่หน้าร้าน TRES (ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ) และ
  2. ลูกค้าต้องทำการชำระเงินตามยอดเงินหลังหักส่วนลดแล้ว ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ของลูกค้า และแสดงสลิปให้พนักงาน TRES ทันทีหลังชำระเงินสำเร็จ
 • มูลค่าของส่วนลด 50 บาทที่ลูกค้าได้รับ คิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี จากยอดเงินฝาก 5,000 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี
 • จำกัด 1 บิล ต่อ 1 สิทธิ์ สงวนสิทธิ์เฉพาะ 146 บิลแรกที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไข ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
 • ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่น แลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการอื่นของธนาคารได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขการเข้าร่วม และ/หรือรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อขัดแย้ง ข้อขัดข้อง หรือข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  -เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank
 • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 02-888-8888(815)