MAKE by KBank
Scan to Download
MAKE logo
MAKE logo

สร้าง Cloud Pocket "แบ่งเงินไว้แบ่งปัน" ให้เพื่อนๆ สี่ขากัน!

Calendar
From 30 Nov 23 - 31 Dec 23

Banner_LuckyCloud_Dec_3x.png

ใกล้จะสิ้นปีแล้ว! น้องเมคขอชวนพี่ๆมาร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความสุขให้กับน้องหมาและน้องแมวจรจัดกว่า 2,000 ตัว

แค่สร้าง Cloud Pocket ในแอป MAKE by KBank ชื่อ “แบ่งเงินไว้แบ่งปัน” ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนๆ สี่ขาให้ได้รับการดูแลรักษา โดย 1 Cloud Pocket ที่ถูกสร้างมีค่าเท่ากับ 1 บาท ยอดรวมสนับสนุนมอบให้ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคมเท่านั้น!!

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ลูกค้าที่ใช้บริการแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ที่ทำการสร้าง Cloud Pocket โดยใช้ชื่อ “แบ่งเงินไว้แบ่งปัน” ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จะถือว่าเข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนเงินให้กับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย
 2. ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องสร้าง Cloud Pocket โดยตั้งชื่อให้ถูกต้อง กด Create Cloud Pocket สำเร็จ และเปิดใช้งาน Cloud Pocket ดังกล่าวจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม
 3. เมื่อดำเนินการตามเงื่อนไขถูกต้อง MAKE by KBank จะสนับสนุนเงินให้หน่วยงานหรือมูลนิธิที่ไม่แสวงหากำไร 1 บาทต่อ 1 Cloud Pocket ที่ถูกสร้าง เข้าบัญชีของหน่วยงานหรือมูลนิธิดังกล่าว ภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 4. ทีมงานจะนับยอด Cloud Pocket ที่ลูกค้าสร้างในวันที่ 1 มกราคม 2567 โดยจะแค่นับจำนวน Cloud Pocket ที่ยังเปิดใช้งานจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น (Cloud Pocket ที่ถูกสร้างและลบก่อนหมดระยะเวลาการส่งเสริมการขายจะไม่เข้าเงื่อนไขกิจกรรมนี้)

*จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ (จำกัดสิทธิ์ทั้งหมด 200,000 สิทธิ์)

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

Terms and conditions

Expand icon
 • รายการส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นโดย บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดอยู่บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank สถานะปกติ และไม่ปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เท่านั้น
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 • ลูกค้าที่ทำการสร้าง Cloud Pocket โดยใช้ชื่อ “แบ่งเงินไว้แบ่งปัน” ภายในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายจะถือว่าเข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนเงินให้กับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย
 • ลูกค้าจะต้องสร้าง Cloud Pocket โดยตั้งชื่อให้ถูกต้อง กด Create Cloud Pocket สำเร็จ และเปิดใช้งาน Cloud Pocket ดังกล่าวจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย จึงจะมีสิทธิได้รับรางวัล
 • ธนาคารจะถือตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบของธนาคารเป็นสำคัญ
 • ในกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย และ/หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขาย และ/หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ธนาคารจะประกาศให้ทราบผ่านทางช่องทาง Facebook page : MAKE by KBank และทางเว็บไซต์ www.makebykbank.kbtg.tech
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร 02 888 8888 ต่อ 801