MAKE by KBank
Scan to Download
MAKE logo
MAKE logo

กลับมาอีกครั้ง! เปิดบัญชีใหม่รับเหรียญ Webtoon 400 เหรียญ

Calendar
From 31 Oct 23 - 31 Mar 24

make_desktop_webtoon_need to export in 2x.png

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MAKE by KBank
 2. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank โดยกรอกรหัสแนะนำ KR8737 ในขั้นตอนเปิดบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567
 3. หลังทำการกรอกรหัสแนะนำสำเร็จ ลูกค้าจะได้ภารกิจในแอปพลิเคชัน MAKE by KBank กดเข้าแถบ "สถานะ" หรือ "Progress" และเริ่มทำภารกิจดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

ภารกิจที่ 1: ย้ายเงินเข้า Cloud Pocket ของตนเอง ด้วยวิธีย้ายเงินจาก Cashbox เข้า Cloud Pocket ของตนเอง หรือ ย้ายเงิน/โอนเงินออกระหว่าง Cloud Pocket ของตนเอง เป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 200 บาท ต่อครั้ง อย่างน้อย 1 ครั้ง ในระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขาย

ภารกิจที่ 2: โอนเงินออกจาก Cloud Pocket ใดก็ได้ของตนเอง (ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ) อย่างน้อย 1 ครั้ง ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ ในระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขาย 2.1) โอนเงินออกไปยังบัญชีเงินฝากของธนาคารใดก็ได้ หรือ 2.2) โอนเงิน/จ่ายเงิน ผ่านการสแกน QR Code (หมายเหตุ การโอนเงินออกไปยัง Cloud Pocket อื่น ๆ ของตนเองไม่เข้าเงื่อนไขภารกิจนี้)

 1. เมื่อดำเนินการตามเงื่อนไขถูกต้องครบทั้ง 2 ภารกิจ ลูกค้าจะได้รับรหัสสำหรับแลกรับเหรียญ Webtoon 400 เหรียญ ผ่านทางแถบ Notification บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank
 2. ลูกค้าสามารถนำรหัสไปแลกรับเหรียญ Webtoon 400 เหรียญ

สำหรับผู้ใช้งานระบบ Andriod

 • ล็อกอินเข้าแอป LINE WEBTOON
 • ไปที่ ‘ร้านค้า’
 • เลือก ‘รหัสแลกเหรียญ’
 • ใส่รหัสโปรโมชัน
 • คลิก "ใช้รหัส"

สำหรับผู้ใช้งานระบบ iOS

 • ล็อกอินเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ LINE WEBTOON
 • ไปที่ บัญชีผู้ใช้
 • เลือก "รหัสแลกเหรียญ"
 • ใส่รหัสโปรโมชัน
 • คลิก "ใช้รหัส"
 1. ใส่รหัสแลกเหรียญที่ได้รับ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 เท่านั้น
 2. รอบระยะเวลาส่งเสริมการขาย ดังนี้
 • รอบเดือนพฤศจิกายน 2566: วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
 • รอบเดือนธันวาคม 2566: วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 • รอบเดือนมกราคม 2567: วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566
 • รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567 : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
 • รอบเดือนมีนาคม 2567 : วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567
 1. จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1,000 ท่านแรกของแต่ละรอบระยะเวลาการส่งเสริมการขายที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขเท่านั้น

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ดาวน์โหลด MAKE เลย!

howto-campaign.jpg

Terms and conditions

Expand icon
 • บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เท่านั้น
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567
 • ลูกค้าจะได้รับรหัสสำหรับแลกรับเหรียญ Webtoon 400 เหรียญ เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank สำเร็จ โดยจะต้องกรอกรหัสผู้แนะนำ KR8737 ในขั้นตอนเปิดบัญชี และปฏิบัติตามเงื่อนไขถูกต้องครบทั้ง 2 ภารกิจครบถ้วน ดังนี้ ภารกิจที่ 1: ย้ายเงินเข้า Cloud Pocket ของตนเอง ด้วยวิธีย้ายเงินจาก Cashbox เข้า Cloud Pocket ของตนเอง หรือ ย้ายเงิน/โอนเงินออกระหว่าง Cloud Pocket ของตนเอง เป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 200 บาท ต่อครั้ง อย่างน้อย 1 ครั้ง ในระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขาย ภารกิจที่ 2: โอนเงินออกจาก Cloud Pocket ใดก็ได้ของตนเอง (ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ) อย่างน้อย 1 ครั้ง ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ ในระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขาย 2.1) โอนเงินออกไปยังบัญชีเงินฝากของธนาคารใดก็ได้ หรือ 2.2) โอนเงิน/จ่ายเงิน ผ่านการสแกน QR Code (หมายเหตุ การโอนเงินออกไปยัง Cloud Pocket อื่น ๆ ของตนเองไม่เข้าเงื่อนไขภารกิจนี้)
 • ลูกค้าจะได้รับรหัสสำหรับแลกรับเหรียญ Webtoon 400 เหรียญ ผ่านทางแถบ Notification บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank
 • ลูกค้าสามารถนำรหัสไปแลกรับเหรียญ Webtoon 400 เหรียญ

สำหรับผู้ใช้งานระบบ Andriod

 1. ล็อกอินเข้าแอป LINE WEBTOON
 2. ไปที่ ‘ร้านค้า’
 3. เลือก ‘รหัสแลกเหรียญ’
 4. ใส่รหัสโปรโมชัน
 5. คลิก "ใช้รหัส"

สำหรับผู้ใช้งานระบบ iOS

 1. ล็อกอินเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ LINE WEBTOON
 2. ไปที่ บัญชีผู้ใช้
 3. เลือก "รหัสแลกเหรียญ"
 4. ใส่รหัสโปรโมชัน
 5. คลิก "ใช้รหัส"
 • ใส่รหัสแลกเหรียญที่ได้รับ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 เท่านั้น
 • มูลค่าของเหรียญ Webtoon 400 เหรียญที่ลูกค้าได้รับ มีมูลค่าเทียบเท่าเงิน 150 บาท คิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี จากยอดเงินฝาก 15,000 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี
 • Webtoon ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้เหรียญ Webtoon 400 เหรียญ สำหรับผู้ใช้งาน Webtoon ในประเทศไทย
 • จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ และสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้า 1,000 ท่านแรกที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขการเข้าร่วม และ/หรือรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank
 • หากมีคำถามและข้อสงสัยในการใช้งานเหรียญ Webtoon สามารถติดต่อ Webtoon ได้ที่ dl_linewebtoon_th@webtoonscorp.com ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 02-888-8888(801)