ช่วยเพื่อนแล้ว MAKE ช่วยคุณต่อ - MAKE by KBank
Scan to Download
MAKE logo
MAKE logo

ช่วยเพื่อนกรอกโค้ดแล้ว! MAKE ช่วยคุณต่อ

Calendar
From 31 Jan 24 - 30 Jun 24

Banner_referee_2x.png

รับเงินคืน 50 บาท! เพียงกรอกรหัสแนะนำของเพื่อนและย้ายเงินเข้า Cloud Pocket ขั้นต่ำ 500 บาท

เพียงแค่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank โดยกรอกรหัสแนะนำของเพื่อนในขั้นตอนเปิดบัญชี และย้ายเงินเข้า Cloud Pocket ของตนเอง ด้วยวิธีย้ายเงินจาก Cashbox เข้า Cloud Pocket ของตนเอง หรือ ย้ายเงิน/โอนเงินออกระหว่าง Cloud Pocket ของตนเอง เป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 500 บาท ต่อครั้ง อย่างน้อย 1 ครั้ง ในระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขาย รับเงินสมนาคุณ 50 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MAKE by Kbank
 2. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank โดยกรอกรหัสแนะนำของเพื่อนในขั้นตอนเปิดบัญชี
 3. ย้ายเงินเข้า Cloud Pocket ของตนเอง ด้วยวิธีย้ายเงินจาก Cashbox เข้า Cloud Pocket ของตนเอง หรือ ย้ายเงิน/โอนเงินออกระหว่าง Cloud Pocket ของตนเอง เป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 500 บาท ต่อครั้ง อย่างน้อย 1 ครั้ง ในระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขายแต่ละรอบ
 4. เมื่อดำเนินการตามเงื่อนไขถูกต้อง ลูกค้าจะได้รับเงินสมนาคุณ 50 บาท เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ดังกล่าว ภายใน 14 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายของแต่ละรอบ
 • จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank และปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

Terms and conditions

Expand icon
 • รายการส่งเสริมการขายนี้เป็นของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เท่านั้น
 • รอบระยะเวลาส่งเสริมการขาย:
 1. รอบเดือนมกราคม วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567
 2. รอบเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
 3. รอบเดือนมีนาคม วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567
 4. รอบเดือนเมษายน วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567
 5. รอบเดือนพฤษภาคม วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
 6. รอบเดือนมิถุนายน วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567
 • ลูกค้าจะได้รับเงินสมนาคุณ 50 บาท (“เงินสมนาคุณ”) เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ภายใน 14 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายแต่ละรอบ เมื่อปฎิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้
 1. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank โดยกรอกรหัสแนะนำของเพื่อนในขั้นตอนเปิดบัญชี และ
 2. ย้ายเงินเข้า Cloud Pocket ของตนเอง ด้วยวิธีย้ายเงินจาก Cashbox เข้า Cloud Pocket ของตนเอง หรือ ย้ายเงิน/โอนเงินออกระหว่าง Cloud Pocket ของตนเอง เป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 100 บาท ต่อครั้ง อย่างน้อย 1 ครั้ง ในระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • เมื่อดำเนินการตามเงื่อนไขครบถ้วนแล้ว ลูกค้าจะได้รับเงินสมนาคุณ 50 บาท เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ดังกล่าว ภายใน 14 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายแต่ละรอบ
 • เงินสมนาคุณมูลค่า 50 บาทที่ลูกค้าได้รับ คิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี จากยอดเงินฝาก 5,000 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี
 • จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ เฉพาะลูกค้า ที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank และปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิประโยชน์ที่ได้รับนี้ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขการเข้าร่วม และ/หรือรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Centerโทร 02-888-8888 (801)