ลูกค้าใหม่ MAKE รับโค้ดส่วนลด 100 บาทจาก U-Store by SPVi - MAKE by KBank
Scan to Download
MAKE logo
MAKE logo

ลูกค้าใหม่ MAKE รับโค้ดส่วนลด 100 บาทจาก U-Store by SPVi

Calendar
From 22 Feb 23 - 30 Apr 23

Banner

ลูกค้าใหม่ MAKE กรอกรหัส PP6677 รับโค้ดส่วนลด U-Store by SPVi มูลค่า 100 บาท!

เพียงกรอกรหัส PP6677 ในขั้นตอนเปิดบัญชีใหม่กับ MAKE แล้วทำภารกิจภายในแอปให้ครบตามที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 เมษายน 2566 จำกัด 1,000 สิทธิ์แรกต่อรอบเดือนเท่านั้น!

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MAKE by KBank

 2. เปิดบัญชีเงินฝากผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank โดยกรอกรหัสแนะนำ PP6677 ในขั้นตอนเปิดบัญชี

 3. ลูกค้าจะได้ภารกิจภายในแอปพลิเคชัน MAKE by KBank หลังทำการกรอกรหัสแนะนำสำเร็จ กดเข้าแถบ "สถานะ" หรือ "Progress" และเริ่มทำภารกิจดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

  • ภารกิจที่ 1: ย้ายเงินเข้า Cloud Pocket ของตนเอง เป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 200 บาท ต่อครั้ง อย่างน้อย 1 ครั้ง
  • ภารกิจที่ 2: โอนเงินออกจาก Cloud Pocket ใดก็ได้ของตนเอง (ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ) อย่างน้อย 1 ครั้ง
 4. เมื่อเปิดบัญชีและดำเนินการตามเงื่อนไขถูกต้องครบทั้ง 2 ภารกิจ ลูกค้าจะได้รับโค้ดส่วนลด U-Store by SPVi มูลค่า 100 บาท ผ่านทางแถบ Notification บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 เมษายน 2566

 5. ลูกค้าสามารถใช้โค้ดส่วนลดมูลค่า 100 บาท เพื่อซื้อสินค้าใดก็ได้บนเว็ปไซต์ U-Store by SPVi ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566 เท่านั้น โดยสินค้าที่ไม่เข้าร่วม ได้แก่ สินค้าออกใหม่ สินค้าสั่งซื้อล่วงหน้า และสินค้าราคาพิเศษบางรายการ ตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) กำหนด

*เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

Banner

สมัคร MAKE by KBank

ซื้อของที่ U-Store by SPVi เลย

Terms and conditions

Expand icon
 • บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เท่านั้น

 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 สงวนสิทธิ์ฉพาะลูกค้า 1,000 ท่านแรกเท่านั้น

 • ลูกค้าจะได้รับโค้ดส่วนลดมูลค่า 100 บาท จาก U-Store by SPVI ผ่านทางแถบ Notification บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เมื่อลูกค้าดำเนินการดังนี้ครบถ้วน ในระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขาย

  • เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank โดยกรอกรหัสแนะนำ PP6677 ในขั้นตอนเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) และ

  • ลูกค้าทำภารกิจที่ 1 และภารกิจที่ 2 ดังนี้ ในแอปพลิเคชัน MAKE by KBank สำเร็จ ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย

   1. ภารกิจที่ 1 : ทำธุรกรรมย้ายเงินเข้า Cloud Pocket ของตนเอง ด้วยวิธีย้ายเงินจาก cashbox เข้า Cloud Pocket ของตนเอง หรือ ย้ายเงิน/โอนเงินออกระหว่าง Cloud Pocket ของตนเอง เป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 200 บาท ต่อครั้ง อย่างน้อย 1 ครั้ง
   2. ภารกิจที่ 2 : ทำธุรกรรมโอนเงินออกจาก Cloud Pocket ใดก็ได้ของตนเอง (ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ) อย่างน้อย 1 ครั้ง ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
    • โอนเงินออกไปยังบัญชีเงินฝากของธนาคารใดก็ได้ หรือ
    • โอนเงิน/จ่ายเงิน ผ่านการสแกน QR Code (หมายเหตุ การโอนเงินออกไปยัง Cloud Pocket อื่น ๆ ของตนเอง ไม่เข้าเงื่อนไขภารกิจนี้)
 • ลูกค้าต้องไม่ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ดังกล่าวภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • โค้ดส่วนลดมูลค่า 100 บาท จาก U-Store by SPVi ที่ลูกค้าได้รับ มีมูลค่าเทียบเท่าเงิน 100 บาท คิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี จากยอดเงินฝาก 10,000 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี

 • จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ และสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้า 1,000 ท่านแรกต่อรอบระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยลูกค้าต้องยังไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank และปฏิบัติครบตามเงื่อนไข ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ลูกค้าสามารถใช้โค้ดส่วนลดมูลค่า 100 บาท เพื่อซื้อสินค้าใดก็ได้บนเว็ปไซต์ U-Store by SPVi ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 - 30 เมษายน 2566 เท่านั้น สินค้าที่ไม่เข้าร่วม ได้แก่ สินค้าออกใหม่ สินค้าสั่งซื้อล่วงหน้า และสินค้าราคาพิเศษบางรายการ ตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) กำหนด

 • ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขการเข้าร่วม และ/หรือรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank

 • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 02-888-8888(815)

 • หากมีคำถามและข้อสงสัยในการใช้งานส่วนลด 100 บาท สามารถสอบถาม U-Store by SPVi ติดต่อได้ที่ LINE Official Account: @ustorespvi หรือ โทรศัพท์ 065-717-0612 เวลา 08:30-17:30 น. วันจันทร์ - ศุกร์