AIS ZEED 5G X MAKE รับเงินคืน 100 บาท - MAKE by KBank
Scan to Download
MAKE logo
MAKE logo

AIS ZEED 5G X MAKE รับเงินคืน 100 บาท

Calendar
From 1 Jun 23 - 31 Aug 23

Banner

พิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ AIS และ MAKE by KBank

ลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่กับ AIS และกรอกรหัส SW1199 ในขั้นตอนเปิดบัญชีเงินฝากใหม่กับ MAKE by KBank ด้วยเบอร์ที่เปิดใหม่กับ AIS จะได้รับ

 1. เงินสมนาคุณมูลค่า 100 บาท สำหรับแพ็กเกจเติมเงิน ZEED Sim หรือ
 2. Data Net Max Speed 10 GB มูลค่า 100 บาท สำหรับแพ็กเกจรายเดือน ZEED 5G 299 บาทขึ้นไป หรือแพ็กเกจรายเดือน KIDDY 199 บาท

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่กับ AIS แพ็กเกจเติมเงิน ZEED Sim หรือ แพ็กเกจรายเดือน ZEED 5G 299 บาทขึ้นไป หรือ แพ็กเกจรายเดือน KIDDY 199 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 จะได้รหัสแนะนำ SW1199 ผ่านทาง SMS ของเบอร์ใหม่ที่เปิดไว้กับ AIS หลังจากเริ่มใช้แพ็กเกจดังกล่าว

 2. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MAKE by KBank

 3. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ด้วยเบอร์ใหม่ที่เปิดไว้กับ AIS และกรอกรหัสแนะนำ SW1199 ในขั้นตอนเปิดบัญเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2566

 4. เมื่อดำเนินการตามเงื่อนไขถูกต้อง ลูกค้าจะได้รับของสมนาคุณดังต่อไปนี้ ภายใน 45 วันทำการนับแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) และกรอกรหัสแนะนำ SW1199 ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank สำเร็จ

  • สำหรับแพ็กเกจเติมเงิน ZEED Sim ได้รับเงินสมนาคุณมูลค่า 100 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เข้าเบอร์ใหม่ที่เปิดกับ AIS
  • สำหรับแพ็กเกจรายเดือน ZEED 5G 299 บาทขึ้นไป หรือแพ็กเกจรายเดือน KIDDY 199 บาท ได้รับ Data Net Max Speed 10 GB มูลค่า 100 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

*จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ และสงวนสิทธิ์ให้ 18,000 ท่านต่อเดือน เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขเท่านั้น

**สิทธิพิเศษ 100 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

***เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สมัคร MAKE by KBank

Terms and conditions

Expand icon
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ จัดขึ้นโดย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (“AWN”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในนาม “AIS”

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เท่านั้น

 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2566 โดยแบ่งรอบระยะเวลาดังนี้

  • รอบเดือนมิถุนายน: วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
  • รอบเดือนกรกฎาคม: วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
  • รอบเดือนสิงหาคม: วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566
 • ลูกค้าจะได้รับ เงินสมนาคุณมูลค่า 100 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เข้าเบอร์ใหม่ที่เปิดกับ AIS สำหรับแพ็กเกจเติมเงิน ZEED Sim หรือ Data Net Max Speed 10 GB มูลค่า 100 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับแพ็กเกจรายเดือน ZEED 5G 299 บาทขึ้นไปหรือแพ็กเกจรายเดือน KIDDY 199 บาท ภายใน 45 วันทำการนับแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) และกรอกรหัสแนะนำ SW1199 ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank สำเร็จ เมื่อปฎิบัติตามเงื่อนไขตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ครบถ้วนดังนี้

  1. ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่กับ AIS แพ็กเกจเติมเงิน ZEED Sim หรือ แพ็กเกจรายเดือน ZEED 5G 299 บาทขึ้นไป หรือ แพ็กเกจรายเดือน KIDDY 199 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 และได้รับรหัสแนะนำ SW1199 ผ่านทาง SMS ของเบอร์ใหม่ที่เปิดไว้กับ AIS
  2. ลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ด้วยเบอร์ใหม่ที่เปิดไว้กับ AIS และกรอกรหัสแนะนำ SW1199 ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank สำเร็จในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2566 (ภายในระยะเวลาส่งเริมการขายและหลังจากจบระยะเวลาส่งเสริมการขาย 7 วัน)
  3. ลูกค้าต้องไม่ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ดังกล่าว ภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายของแต่ละรอบ
 • เงินสมนาคุณมูลค่า 100 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับแพ็กเกจเติมเงิน ZEED Sim หรือ Data Net Max Speed 10 GB มูลค่า 100 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับแพ็กเกจรายเดือน ZEED 5G 299 บาทขึ้นไป และแพ็กเกจรายเดือน KIDDY 199 บาท ที่ลูกค้าได้รับ คิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี จากยอดเงินฝาก 10,000 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี

 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับทุกช่องทางการขาย เช่น ร้านตู้มือถือ, Direct Sale, ASP เป็นต้น

 • เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิทธิพิเศษภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ลูกค้ายินยอมให้ธนาคารเปิดเผยเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าให้แก่ AIS

 • จำกัด 1 เบอร์โทรศัพท์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อการรับ 1 สิทธิ์ และสงวนสิทธิ์ให้ 18,000 ท่านต่อเดือน เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank และปฏิบัติครบตามเงื่อนไข ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ลูกค้าจะต้องเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต 3G, 4G หรือ 5G ในการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings)

 • ลูกค้าสามารถกรอกรหัสที่ได้รับภายในเที่ยงคืนของวันที่ได้รับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) เท่านั้น

 • ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขการเข้าร่วม และ/หรือรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank

 • หากมีคำถามและข้อสงสัยในการรับของสมนาคุณ สามารถติดต่อ AIS Call Center โทร 1175

 • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MAKE by KBank Call Center โทร 02-888-8888 (815)