ลูกค้าใหม่รับส่วนลด 150 บาทจาก OpenDurian - MAKE by KBank
Scan to Download
MAKE logo
MAKE logo

ลูกค้าใหม่รับส่วนลด 150 บาทจาก OpenDurian

Calendar
From 18 Jan 23 - 17 Feb 23

Banner

ลูกค้าใหม่รับส่วนลดหนังสือ Conver พูดมันส์ 1,000 ประโยคจาก OpenDurian 150 บาท

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MAKE by KBank

 2. เปิดบัญชีเงินฝากผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank โดยกรอกรหัสแนะนำ AC6996 ในขั้นตอนเปิดบัญชี

 3. ลูกค้าจะได้ภารกิจภายในแอปพลิเคชัน MAKE by KBank หลังทำการกรอกรหัสแนะนำสำเร็จ กดเข้าแถบ "สถานะ" หรือ "Progress" และเริ่มทำภารกิจดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน ภารกิจที่ 1: ย้ายเงินเข้า Cloud Pocket ของตนเอง เป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 200 บาท ต่อครั้ง อย่างน้อย 1 ครั้ง ภารกิจที่ 2: โอนเงินออกจาก Cloud Pocket ใดก็ได้ของตนเอง (ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ) อย่างน้อย 1 ครั้ง

 4. เมื่อดำเนินการตามเงื่อนไขถูกต้องครบทั้ง 2 ภารกิจ ลูกค้าจะได้รับ E-Voucher ส่วนลดหนังสือ Conver พูดมันส์ 1,000 ประโยคมูลค่า 150 บาท ผ่านทางเมนู Notification บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

 5. ลูกค้าสามารถแลกรับสิทธิ์ส่วนลดจาก OpenDurian โดยการจับภาพหน้าจอ (Screenshot) เมนู Notification แถบ "สถานะ" หรือ "Progress" ที่ได้รับ E-Voucher ส่วนลดหนังสือ Conver พูดมันส์ 1,000 ประโยคมูลค่า 150 บาทเรียบร้อยแล้วบนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank และส่งรูปไปยัง inbox Facebook Page: KruDew TOEIC ติวโทอิค Online การันตี 750 คะแนน ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566 เท่านั้น

*จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ จำกัดเพียง 2,000 ท่านแรกเท่านั้น

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ดาวน์โหลด MAKE เลย!

Terms and conditions

Expand icon
 • บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank และได้กรอกรหัสแนะนำผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เท่านั้น

 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

 • ลูกค้าจะได้รับ E-Voucher ส่วนลดหนังสือ Conver พูดมันส์ 1,000 ประโยคมูลค่า 150 บาท ผ่านทางเมนู Notification บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เมื่อปฎิบัติตามเงื่อนไขตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ครบถ้วน ดังนี้

  • เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank โดยกรอกรหัสแนะนำ AC6996 ในขั้นตอนเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank
  • ลูกค้าทำภารกิจที่ 1 และ 2 ในแอปพลิเคชัน MAKE by KBank หลังทำการกรอกรหัสแนะนำสำเร็จ ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย ดังนี้
   1. ภารกิจที่ 1 : ทำธุรกรรมย้ายเงินเข้า Cloud Pocket ของตนเอง ด้วยวิธีย้ายเงินจาก cashbox เข้า Cloud Pocket ของตนเอง หรือ ย้ายเงิน/โอนเงินออกระหว่าง Cloud Pocket ของตนเอง เป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 200 บาท ต่อครั้ง อย่างน้อย 1 ครั้ง และ
   2. ภารกิจที่ 2 : ทำธุรกรรมโอนเงินออกจาก Cloud Pocket ใดก็ได้ของตนเอง (ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ) อย่างน้อย 1 ครั้ง ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้
    • โอนเงินออกไปยังบัญชีเงินฝากของธนาคารใดก็ได้ หรือ
    • โอนเงิน/จ่ายเงิน ผ่านการสแกน QR Code
   3. (หมายเหตุ การโอนเงินออกไปยัง Cloud Pocket อื่น ๆ ของตนเอง ไม่เข้าเงื่อนไขภารกิจนี้)
  • ลูกค้าต้องไม่ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ดังกล่าวภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • เงินสมนาคุณมูลค่า 150 บาทที่ลูกค้าได้รับ คิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี จากยอดเงินฝาก 15,000 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี

 • ลูกค้าสามารถแลกรับสิทธิ์ส่วนลดจาก OpenDurian โดยการจับภาพหน้าจอ (Screenshot) เมนู Notification แถบ "สถานะ" หรือ "Progress" ที่ได้รับ E-Voucher ส่วนลดหนังสือ Conver พูดมันส์ 1,000 ประโยคมูลค่า 150 บาท เรียบร้อยแล้วบนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank และส่งรูปไปยัง inbox Facebook Page: KruDew TOEIC ติวโทอิค Online การันตี 750 คะแนน ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566 เท่านั้น

 • จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ และสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้า 2,000 ท่านแรกที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank และปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขการเข้าร่วม และ/หรือรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank

 • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 02-888-8888(815)