ลูกค้า MAKE ดูหนัง SF รับเงินคืน - MAKE by KBank
Scan to Download
MAKE logo
MAKE logo

ลูกค้า MAKE ดูหนัง SF รับเงินคืน

Calendar
From 28 Nov 22 - 31 Dec 22

Banner

ใช้ MAKE สแกนจ่าย QR Code ที่ตู้จำหน่ายตั๋ว SF รับเงินสมนาคุณสูงสุด 100* บาท

สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า MAKE by KBank รับเงินสมนาคุณสูงสุด 100* บาท เพียงใช้ MAKE สแกนจ่าย QR Code ชำระค่าตั๋วภาพยนตร์ ณ ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติที่ SF สาขาใดก็ได้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

*จำกัดเงินสมนาคุณไม่เกิน 100 บาท โดยคำนวณจาก 50% ของยอดที่ลูกค้าสแกนชำระเงิน

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ลูกค้าต้องส่ง SMS โดยพิมพ์ MAKE(วรรค)รหัสแนะนำของคุณ ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) เช่น พิมพ์ MAKE KK8888 แล้วส่งมาที่ 4545888

ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย.65 – 31 ธ.ค.65 เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ตามแต่ละช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย (รหัสแนะนำจะต้องเป็นรหัสแนะนำของตนเองเท่านั้น เนื่องจากเงินสมนาคุณจะถูกโอนเข้าบัญชีที่ผูกกับรหัสแนะนำดังกล่าว)

 1. ลูกค้าใช้สิทธิ์โดยการชำระค่าตั๋วภาพยนตร์โดยการสแกนจ่าย QR Code ด้วยแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ณ ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ ที่ SF สาขาใดก็ได้ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยแบ่งช่วงระยะเวลา ดังนี้

  2.1) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2565 สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 600 ท่านแรก

  2.2) วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม2565 สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1,600 ท่านแรก

  2.3) วันที่ 12 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2565 สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1,600 ท่านแรก

  2.4) วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2565 สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 600 ท่านแรก

  2.5) วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 600 ท่านแรก

  ทั้งนี้การชำระเงินจะต้องชำระไปยังร้านค้าปลายทาง (SF) ที่มีเงื่อนไข Biller id หมายเลข 10753600031508 และ ref 1 รหัส KB000001604788 เท่านั้น

 2. เมื่อดำเนินการตามเงื่อนไขถูกต้อง ลูกค้าจะได้รับเงินสมนาคุณ 50% ของยอดที่ลูกค้าสแกนชำระเงิน จำกัดเงินสมนาคุณสูงสุดไม่เกิน 100 บาท เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดอยู่บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ของลูกค้า ภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

*จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไข

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สมัคร MAKE by KBank

Terms and conditions

Expand icon
 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าของธนาคารที่ใช้แอปพลิเคชัน MAKE by KBank ที่ได้รับการติดต่อโดยตรงจากธนาคารผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เท่านั้น

 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยแบ่งช่วงระยะเวลา ดังนี้

  2.1) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2565 สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 600 ท่านแรก

  2.2) วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม2565 สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1,600 ท่านแรก

  2.3) วันที่ 12 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2565 สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1,600 ท่านแรก

  2.4) วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2565 สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 600 ท่านแรก

  2.5) วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 600 ท่านแรก

 • ลูกค้าต้องส่ง SMS โดยพิมพ์ MAKE(วรรค)รหัสแนะนำของคุณ ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย.65 – 31 ธ.ค.65 เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ตามแต่ละช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย (รหัสแนะนำจะต้องเป็นรหัสแนะนำของตนเองเท่านั้น เนื่องจากเงินสมนาคุณจะถูกโอนเข้าบัญชีที่ผูกกับรหัสแนะนำดังกล่าว) และเมื่อลูกค้าใช้สิทธิ์โดยการชำระค่าตั๋วภาพยนตร์โดยการสแกนจ่าย QR Code ด้วยแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ณ ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ ที่ SF สาขาใดก็ได้ ลูกค้าจะได้รับเงินสมนาคุณ 50% ของยอดที่ลูกค้าสแกนชำระเงิน จำกัดเงินสมนาคุณสูงสุดไม่เกิน 100 บาท โดยเงินสมนาคุณจะเข้าที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดอยู่บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ของลูกค้า ภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ทั้งนี้การชำระเงินจะต้องชำระไปยังร้านค้าปลายทาง (SF) ที่มีเงื่อนไข Biller id หมายเลข 10753600031508 และ ref 1 รหัส KB000001604788 เท่านั้น

 • ลูกค้าจะต้องการทำการลงทะเบียนโดยการส่ง SMS ทุกครั้งที่ต้องการใช้สิทธิ์ตามแต่ละช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย เพื่อรับสิทธิ์รับสิทธิ์ในช่วงนั้นๆ ทั้งนี้หากลูกค้าไม่ลงทะเบียนก่อนชำระเงินค่าตั๋วภาพยนตร์ในช่วงระยะเวลาของระยะเวลาส่งเสริมการขายใด ลูกค้าจะไม่ได้รับเงินสมนาคุณในครั้งนั้น

 • ลูกค้าต้องไม่ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ดังกล่าวภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ช่วงระยะเวลาของระยะเวลาส่งเสริมการขาย เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขเท่านั้น

 • ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขการเข้าร่วม และ/หรือรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนรวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank

 • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 02-888-8888(815)