ส่งท้ายปี ดูหนังฟรีกับ MAKE !! - MAKE by KBank
Scan to Download
MAKE logo
MAKE logo

ส่งท้ายปี ดูหนังฟรีกับ MAKE !!

Calendar
From 23 Nov 22 - 31 Dec 22

Banner

ลูกค้าใหม่ MAKE รับ E-Voucher บัตรชมภาพยนตร์ SF Deluxe Seat ฟรี 1 ที่นั่ง เพียงกรอกรหัส AT00101 ตอนเปิดบัญชีใหม่และทำภารกิจภายในแอปให้ครบตามที่กำหนด

ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำกัด 5,000 สิทธิ์แรกเท่านั้น!

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MAKE by KBank

 2. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank โดยกรอกรหัสแนะนำ AT00101 ในขั้นตอนเปิดบัญชี

 3. ลูกค้าจะได้ภารกิจภายในแอปพลิเคชัน MAKE by KBank หลังทำการกรอกรหัสแนะนำสำเร็จ กดเข้าแถบ "สถานะ" หรือ "Progress" และเริ่มทำภารกิจดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

  • ภารกิจที่ 1: ย้ายเงินเข้า Cloud Pocket ของตนเอง ด้วยวิธีย้ายเงินจาก cashbox เข้า Cloud Pocket ของตนเอง หรือ ย้ายเงิน/โอนเงินออกระหว่าง Cloud Pocket ของตนเอง เป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 200 บาท ต่อครั้ง อย่างน้อย 1 ครั้ง ในระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  • ภารกิจที่ 2: โอนเงินออกจาก Cloud Pocket ใดก็ได้ของตนเอง (ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ) อย่างน้อย 1 ครั้ง ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้
   • 2.1) โอนเงินออกไปยังบัญชีเงินฝากของธนาคารใดก็ได้ หรือ
   • 2.2 ) โอนเงิน/จ่ายเงิน ผ่านการสแกน QR Code ในระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขาย (หมายเหตุ การโอนเงินออกไปยัง Cloud Pocket อื่น ๆ ของตนเองไม่เข้าเงื่อนไขภารกิจนี้)
 4. เมื่อเปิดบัญชีและดำเนินการตามเงื่อนไขถูกต้องครบทั้ง 2 ภารกิจ ลูกค้าจะได้รับ E-Voucher บัตรชมภาพยนตร์ SF Deluxe Seat ฟรี 1 ที่นั่ง ผ่านทางแถบ Notification บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

 5. ลูกค้าสามารถแลกรับสิทธิ์บัตรชมภาพยนตร์ SF Deluxe Seat ได้ที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ Express Ticket ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา (ยกเว้นสาขา Emprive’ Cineclub) หรือได้ที่ SF Application และ SF Website ในขั้นตอนการจองที่นั่ง และใส่รหัส E-Voucher ที่ได้รับในช่อง “ส่วนลดและโปรโมชั่น” ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่านั้น

*จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 5,000 ท่านแรกที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขเท่านั้น

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สมัคร MAKE by KBank

Terms and conditions

Expand icon
 • บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) และได้กรอกรหัสแนะนำผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เท่านั้น
 • สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • ลูกค้าจะได้รับ E-Voucher บัตรชมภาพยนตร์ SF Deluxe Seat ฟรี 1 ที่นั่ง ผ่านทางแถบ Notification บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เมื่อทำครบเงื่อนไข ดังนี้
 1. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank โดยกรอกรหัสแนะนำ AT00101 ในขั้นตอนเปิดบัญชี
 2. ลูกค้าทำภารกิจที่ 1 และ 2 ในแอปพลิเคชัน MAKE by KBank หลังทำการกรอกรหัสแนะนำสำเร็จ ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย ดังนี้
  • ภารกิจที่ 1 : ทำธุรกรรมย้ายเงินเข้า Cloud Pocket ของตนเอง ด้วยวิธีย้ายเงินจาก cashbox เข้า Cloud Pocket ของตนเอง หรือ ย้ายเงิน/โอนเงินออกระหว่าง Cloud Pocket ของตนเอง เป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 200 บาท ต่อครั้ง อย่างน้อย 1 ครั้ง และ
  • ภารกิจที่ 2 : ทำธุรกรรมโอนเงินออกจาก Cloud Pocket ใดก็ได้ของตนเอง (ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ) อย่างน้อย 1 ครั้ง ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้
    1. โอนเงินออกไปยังบัญชีเงินฝากของธนาคารใดก็ได้ หรือ
    1. โอนเงิน/จ่ายเงิน ผ่านการสแกน QR Code (หมายเหตุ การโอนเงินออกไปยัง Cloud Pocket อื่น ๆ ของตนเอง ไม่เข้าเงื่อนไขภารกิจนี้)
 • ลูกค้าต้องไม่ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ดังกล่าวภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • มูลค่าของบัตรชมภาพยนตร์ SF Deluxe Seat 1 ที่นั่ง ที่ลูกค้าได้รับ มีมูลค่าเทียบเท่าเงิน 260 บาท คิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี จากยอดเงินฝาก 26,000 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี

 • ราคาบัตรชมภาพยนตร์ประเภทที่นั่ง Deluxe Seat ขึ้นอยู่กับสาขาที่เข้าใช้บริการ โดยแต่ละสาขาราคาจะแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ลูกค้าสามารถเช็คราคาบน SF Application , SF Website และที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ Express Ticket ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา

 • ลูกค้าสามารถเพิ่มส่วนต่างเพื่ออัพเกรดเป็นที่นั่ง Premium, Prime และระบบ 3D หรือสามารถเพิ่มส่วนต่างในกรณีที่ภาพยนตร์เป็น Mega Blockbuster ได้

 • ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์บัตรชมภาพยนตร์ประเภทที่นั่ง Deluxe Seat ผ่านช่อง SF Application, SF Website และที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ Express Ticket ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา (ยกเว้นสาขา Emprive’ Cineclub)

 • งดรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือการทุจริตใดๆ

 • กิจกรรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือการส่งเสริมการขายอื่นๆ

 • จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ และสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้า 5,000 ท่านแรกที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank และปฏิบัติครบตามเงื่อนไข ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขการเข้าร่วม และ/หรือรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank

 • เงื่อนไขการใช้สิทธิ์เป็นไปตามที่โรงภาพยนตร์กำหนด

 • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 02-888-8888(815)