รับส่วนลดคอร์สเรียนออนไลน์ Skooldio 300 บาท - MAKE by KBank
Scan to Download
MAKE logo
MAKE logo

รับส่วนลดคอร์สเรียนออนไลน์ Skooldio 300 บาท

Calendar
From 23 Sept 22 - 31 Oct 22

Banner

สายเรียนห้ามพลาด !! เพียงเปิดบัญชีกับ MAKE by KBank และกรอกรหัส SW1199 ในขั้นตอนเปิดบัญชี รับไปเลยส่วนลดคอร์สเรียนออนไลน์ของ Skooldio 300 บาท

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MAKE by KBank

 2. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank โดยกรอกรหัสแนะนำ SW1199 ในขั้นตอนเปิดบัญชี ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

 3. เมื่อดำเนินการตามเงื่อนไขถูกต้อง ลูกค้าจะได้รับรหัสส่วนลดคอร์สเรียนออนไลน์ของ Skooldio 300 บาท ทาง SMS ของเบอร์มือถือที่สมัครไว้กับ MAKE by KBank ภายใน 14 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank สำเร็จ

*จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ และสงวนสิทธิ์ให้ 500 ท่านแรกที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไข ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สมัคร MAKE by KBank

Terms and conditions

Expand icon
 • บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) และได้กรอกรหัสแนะนำ SW1199 ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เท่านั้น

 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

 • ลูกค้าจะได้รับรหัสส่วนลดคอร์สเรียนออนไลน์ของ Skooldio (ยกเว้นคอร์สเปิดตัวใหม่และคอร์สแพ๊ก) 300 บาท ผ่านทาง SMS ของเบอร์มือถือที่สมัครไว้กับ MAKE by KBank ภายใน 14 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank สำเร็จ เมื่อ

  1. ลูกค้ากรอกรหัสแนะนำ SW1199 ที่ถูกต้องตามขั้นตอนการเปิดบัญชีและทำการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank สำเร็จ
  2. ลูกค้าต้องไม่ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ดังกล่าวภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • มูลค่าของส่วนลดคอร์สเรียนออนไลน์ของ Skooldio (ยกเว้นคอร์สเปิดตัวใหม่และคอร์สแพ๊ก) 300 บาทที่ลูกค้าได้รับ คิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี จากยอดเงินฝาก 30,000 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี

 • จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์และและสงวนสิทธิ์ให้ 500 ท่านแรกที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไข ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขการเข้าร่วม และ/หรือรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank

 • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 02-888-8888(815)