รีวิวโดนใจ รับเลย 2,000 - MAKE by KBank
Scan to Download
MAKE logo
MAKE logo

รีวิวโดนใจ รับเลย 2,000

Calendar
From 16 Sept 22 - 15 Oct 22

Banner

แชร์รูปภาพ MAKE by KBank และรีวิวการใช้งาน MAKE ในสไตล์คุณ พร้อมติด #แบ่งทุกเป้าด้วยเป๋าMAKE, #MAKEbyKBank

ผ่านช่องทาง Facebook หรือ Twitter ใครที่มีข้อความและรูปภาพโดนใจทีมงาน รับเงินสมนาคุณ 2,000 บาท รวม 20 รางวัล โดยแบ่งเป็นรางวัลสำหรับช่องทาง Twitter 10 รางวัล และรางวัลจากทาง Facebook 10 รางวัล

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: 16 กันยายน 2565 – 15 ตุลาคม 2565 ประกาศผล: 25 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. ทาง Facebook และ Twitter ของ MAKE by KBank

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ลูกค้าแชร์ภาพ MAKE by KBank และรีวิวการใช้งาน MAKE โดยรูปภาพจะต้องเป็นรูปป้ายโฆษณาที่เป็น billboard หรือ standee MAKE เท่านั้น ซึ่งลูกค้าสามารถร่วมกิจกรรมได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 1.1. Twitter : แชร์รูปภาพป้ายโฆษณา MAKE by KBank และรีวิวการใช้งาน MAKE ในสไตล์คุณ พร้อมติด #แบ่งทุกเป้าด้วยเป๋าMAKE, #MAKEbyKBank 1.2. Facebook : คอมเมนต์ใต้ภาพกิจกรรม MAKE by KBank ด้วยภาพป้ายโฆษณา MAKE ที่เจอและคอมเม้นรีวิวการใช้งาน MAKE ในสไตล์คุณ ใต้โพสกิจกรรม พร้อมติด#แบ่งทุกเป้าด้วยเป๋าMAKE, #MAKEbyKBank

 2. ลูกค้าที่ร่วมกิจกรรมและมี Twitter หรือ Facebook comment ที่ถูกใจทีมงานจะได้รับเงินสมนคุณรางวัลละ 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น 20 รางวัล โดยแบ่งเป็นช่องทาง Twitter 10 รางวัล และ Facebook 10 รางวัล ทั้งนี้ลูกค้าที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับรางวัลทางข้อความ facebook page : MAKE by KBank ภายใน 31 ต.ค. 65 มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์

*จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธ์ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดบนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไข

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สมัคร MAKE by KBank

Terms and conditions

Expand icon
 • บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดอยู่บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank สถานะปกติ และไม่ปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เท่านั้น

 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: 16 กันยายน 2565 – 15 ตุลาคม 2565

 • ประกาศผล: 25 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น.

 • ลูกค้าจะได้รับเงินสมนาคุณ 2,000 บาท เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) เปิดอยู่บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ของลูกค้า ภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดการประกาศผลของรายการส่งเสริมการขาย เมื่อ

 1. ลูกค้าแชร์ภาพ MAKE by KBank และรีวิวการใช้งาน MAKE โดยรูปภาพจะต้องเป็นรูปป้ายโฆษณาที่เป็น billboard หรือ standee MAKE เท่านั้น ซึ่งลูกค้าสามารถร่วมกิจกรรมได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 1.1. Twitter : แชร์รูปภาพ MAKE by KBank และรีวิวการใช้งาน MAKE ในสไตล์คุณ พร้อมติด #แบ่งทุกเป้าด้วยเป๋าMAKE, #MAKEbyKBank 1.2. Facebook : คอมเมนต์แชร์ภาพ MAKE by KBank และรีวิวการใช้งาน MAKE ในสไตล์คุณ ใต้โพสกิจกรรม
 2. ลูกค้าที่ร่วมกิจกรรมและมี Twitter หรือ Facebook comment ที่ถูกใจทีมงานจะได้รับเงินสมนาคุณรางวัลละ 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น 20 รางวัล โดยแบ่งเป็นช่องทาง Twitter 10 รางวัล และ Facebook 10 รางวัล ทั้งนี้ลูกค้าที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับรางวัลทางข้อความ facebook page : MAKE by KBank ภายใน 31 ต.ค. 65 มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์และสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขการเข้าร่วม และ/หรือรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank

 • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 02-888-8888(815)