ลูกค้าใหม่ MAKE รับรางวัล 2 ต่อ มูลค่ารวม 300 บาท - MAKE by KBank
Scan to Download
MAKE logo
MAKE logo

ลูกค้าใหม่ MAKE รับรางวัล 2 ต่อ มูลค่ารวม 300 บาท

Calendar
From 19 Oct 22 - 30 Nov 22

Banner

ลูกค้าใหม่ MAKE รับรางวัล 2 ต่อ มูลค่ารวม 300 บาท รับเงินคืน 150 บาทและรหัสคูปอง Gaming Nation 150 GN Coin

เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank โดยใส่รหัส KK7912 จะได้รับเงินสมนาคุณ 150 บาท และลูกค้าจะได้รับรหัสคูปองสำหรับใช้บนเว็ปไซต์ Gaming Nation มูลค่า 150 GN Coin สำหรับใช้ในการเติมเกมครั้งแรกผ่าน Gaming Nation 150 บาทขึ้นไป

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MAKE by KBank

 2. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank โดยกรอกรหัสแนะนำ KK7912 ในขั้นตอนเปิดบัญชี ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

 3. เมื่อดำเนินการตามเงื่อนไขถูกต้อง ลูกค้าจะได้รับของสมนาคุณ ดังนี้

  3.1 เงินสมนาคุณ 150 บาท เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ดังกล่าว ภายใน 14 วันทำการนับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย และ

  3.2 รับรหัสคูปอง 150 GN Coin เมื่อเติมเงินบนเว็บไซต์ Gaming Nation 150 บาทขึ้นไปในครั้งนั้น ผ่านทาง SMS ของเบอร์มือถือที่สมัครไว้กับ MAKE by KBank ภายใน 14 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank สำเร็จ (ลูกค้าจะต้องกรอกรหัสคูปองในขั้นตอนการเติมเงิน ผ่าน gamingnation.dtac.co.th ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 เท่านั้น (1 GN Coin = 1 บาท ใช้ได้สูงสุด 25%ของยอดซื้อในแต่ละครั้ง))

*จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ และสงวนสิทธิ์ให้ 10,000 ท่านแรก เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขเท่านั้น

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สมัคร MAKE by KBank

Terms and conditions

Expand icon
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ จัดขึ้นโดย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ฟอร์ท จำกัด (มหาชน)(“dtac”)

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เท่านั้น

 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

 • ลูกค้าจะได้รับของสมนาคุณ ได้แก่ (1) เงินสมนาคุณ 150 บาท (“เงินสมนาคุณ”) เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย (2) รับรหัสคูปองมูลค่า 150 GN Coin (1 GN Coin = 1 บาท ใช้ได้สูงสุด 25%ของยอดซื้อในแต่ละครั้ง) เมื่อเติมเงินบนเว็บไซต์ Gaming Nation 150 บาทขึ้นไป จาก DTAC ผ่านทาง SMS ของเบอร์มือถือที่สมัครไว้กับ MAKE by KBank ภายใน 14 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank สำเร็จ

 • เมื่อปฎิบัติตามเงื่อนไขตามข้อ 1 และข้อ 2 ครบถ้วนดังนี้

 1. ลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank สำเร็จ และใส่รหัส KK7912 ในระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 2. ลูกค้าต้องไม่ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ดังกล่าวภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • เงินสมนาคุณมูลค่า 150 บาทและรหัสคูปอง 150 GN Coin รวมมูลค่าเทียบเท่าทั้งหมด 300 บาทที่ลูกค้าได้รับ คิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี จากยอดเงินฝาก 15,000 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี
 • การใช้รหัสคูปอง จาก DTAC ลูกค้าจะต้องกรอกรหัสคูปองที่ได้รับทาง SMS ในขั้นตอนการเติมเงินที่ Gaming Nation ผ่าน gamingnation.dtac.co.th ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 เท่านั้น ทั้งนี้ เงื่อนไขการใช้รหัสคูปองดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขที่ DTAC กำหนด
 • จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ และสงวนสิทธิ์ให้ 10,000 ท่านแรก เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank และปฏิบัติครบตามเงื่อนไข ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขการเข้าร่วม และ/หรือรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank
 • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 02-888-8888 (815)