ลูกค้า Gaming Nation รับเงินคืน 150 บาท - MAKE by KBank
Scan to Download
MAKE logo
MAKE logo

ลูกค้า Gaming Nation รับเงินคืน 150 บาท

Calendar
From 19 Oct 22 - 24 Oct 22

Banner

เมื่อเติมเงินที่ Gaming Nation และเปิดบัญชีกับ MAKE ด้วยรหัสแนะนำพิเศษ รับเงินคืน 150 บาท

ลูกค้า Gaming Nation เมื่อเติมเงินที่ Gaming Nation (ไม่มีขั้นต่ำ) จะได้รับรหัสแนะนำพิเศษและกรอกรหัสดังกล่าวในขั้นตอนการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank จะได้รับเงินสมนาคุณ 150 บาทภายใน 14 วันหลังหมดระยะเวลาแคมเปญ

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ลูกค้า Gaming Nation เติมเงินผ่าน Gaming Nation ไม่มีจำกัดยอดเติมเงินขั้นต่ำ จะได้รหัสแนะนำพิเศษสำหรับเปิดบัญชี MAKE by KBank

 2. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MAKE by KBank

 3. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank และกรอกรหัสแนะนำพิเศษที่ได้รับจากการเติมเงินใน Gaming Nation ในขั้นตอนเปิดบัญชี ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

 4. เมื่อดำเนินการตามเงื่อนไขถูกต้อง ลูกค้าจะได้รับเงินสมนาคุณ 150 บาท เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ดังกล่าวภายใน 14 วันทำการนับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

*จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ และสงวนสิทธิ์ให้ 10,000 ท่านแรก เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขเท่านั้น

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สมัคร MAKE by KBank

Terms and conditions

Expand icon
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ จัดขึ้นโดย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ฟอร์ท จำกัด (มหาชน)(“dtac”)

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เท่านั้น

 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

 • ลูกค้าจะได้รับเงินสมนาคุณ 150 บาท (“เงินสมนาคุณ”) เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เมื่อปฎิบัติตามเงื่อนไขตามข้อ 1 และข้อ 2 ครบถ้วนดังนี้

  1. ลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank สำเร็จ และกรอกรหัสแนะนำพิเศษที่ได้รับจากการเติมเงินบนเว็บไซต์ Gaming Nation ในขั้นตอนเปิดบัญชี ในระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  2. ลูกค้าต้องไม่ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ดังกล่าวภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • เงินสมนาคุณมูลค่า 150 บาทที่ลูกค้าได้รับ คิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี จากยอดเงินฝาก 15,000 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี

 • จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ และสงวนสิทธิ์ให้ 10,000 ท่านแรก เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank และปฏิบัติครบตามเงื่อนไข ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขการเข้าร่วม และ/หรือรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank

 • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 02-888-8888 (815)