ลูกค้า MAKE รับสิทธิพิเศษจาก Gaming Nation - MAKE by KBank
Scan to Download
MAKE logo
MAKE logo

ลูกค้า MAKE รับสิทธิพิเศษจาก Gaming Nation

Calendar
From 19 Oct 22 - 30 Nov 22

Banner

เมื่อเป็นลูกค้าใหม่ Gaming Nation ที่เติมเงินครั้งแรกผ่าน Gaming Nation 150 บาทขึ้นไปที่เว็บไซต์ Gaming Nation ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ลูกค้าได้รับรหัสคูปองสำหรับใช้บนเว็ปไซต์ Gaming Nation มูลค่า 150 GN Coin เมื่อเติมเงินครั้งแรกบนเว็บไซต์ Gaming Nation 150 บาทขึ้นไป ผ่านทางแถบ Notification บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

 2. ลูกค้ากรอกรหัสคูปองที่ได้รับบนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ที่เว็บไซต์ gamingnation.dtac.co.th ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 เท่านั้น

*จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 10,000 ท่านแรกที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขเท่านั้น

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

Terms and conditions

Expand icon
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ จัดขึ้นโดย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ฟอร์ท จำกัด (มหาชน)(“dtac”)

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าของธนาคารที่ใช้แอปพลิเคชัน MAKE by KBank ที่ได้รับการติดต่อโดยตรงจากธนาคารผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เท่านั้น

 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

 • ลูกค้าจะได้รับรหัสคูปองสำหรับใช้บนเว็บไซต์ Gaming Nation มูลค่า 150 GN Coin เมื่อเติมเงินครั้งแรกบนเว็บไซต์ Gaming Nation 150 บาทขึ้นไป ผ่านทางแถบ Notification บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ในระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • มูลค่าของรหัสคูปอง Gaming Nation 150 GN Coin ที่ลูกค้าได้รับมีมูลค่าเทียบเท่าเงิน 150 บาท คิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี จากยอดเงินฝาก 15,000 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี

 • ลูกค้าต้องไม่ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ดังกล่าวภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ สงวนสิทธิ์เฉพาะ 10,000 ท่านแรกที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไข ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขการเข้าร่วม และ/หรือรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank

 • เงื่อนไขการใช้รหัสคูปองดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขที่ DTAC กำหนด

 • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 02-888-8888(815)