กรอกรหัสแนะนำจากเพื่อนตอนสมัคร รับเงินคืน 50 บาท - MAKE by KBank
Scan to Download
MAKE logo
MAKE logo

กรอกรหัสแนะนำจากเพื่อนตอนสมัคร รับเงินคืน 50 บาท

Calendar
From 1 Aug 22 - 31 Jan 23

Banner

ห้ามพลาด! รับเงินสมนาคุณ 50 บาทไปเลย เพียงแค่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank โดยกรอกรหัสแนะนำของเพื่อนในขั้นตอนเปิดบัญชี และโอนเงิน เป็นจำนวนขั้นต่ำ 100 บาท ต่อครั้ง อย่างน้อย 1 ครั้ง เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ดังกล่าวในรอบระยะเวลาส่งเสริมการขาย ดังนี้

 1. รอบเดือนสิงหาคม: วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
 2. รอบเดือนกันยายน: วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
 3. รอบเดือนตุลาคม: วันที่ 1 ตุลาคม2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
 4. รอบเดือนพฤศจิกายน: วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
 5. รอบเดือนธันวาคม: วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 6. รอบเดือนมกราคม: วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

รับเงินสมนาคุณ 50 บาทเลย

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MAKE by KBank

 2. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank โดยกรอกรหัสแนะนำของเพื่อนในขั้นตอนเปิดบัญชี และโอนเงินเป็นจำนวนขั้นต่ำ 100 บาท ต่อครั้ง อย่างน้อย 1 ครั้ง จากบัญชีเงินฝากของธนาคารใดก็ได้เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ดังกล่าวภายในรอบระยะเวลาส่งเสริมการขาย ดังนี้

  1. รอบเดือนสิงหาคม: วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
  2. รอบเดือนกันยายน: วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
  3. รอบเดือนตุลาคม: วันที่ 1 ตุลาคม2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
  4. รอบเดือนพฤศจิกายน: วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
  5. รอบเดือนธันวาคม: วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
  6. รอบเดือนมกราคม: วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566
 3. เมื่อดำเนินการตามเงื่อนไขถูกต้อง ลูกค้าจะได้รับเงินสมนาคุณ 50 บาท เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ดังกล่าว ภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายของแต่ละรอบ

*จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไข

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สมัคร MAKE by KBank

ชวนเพื่อนได้เงินคืนสูงสุด 1,000 บาท

Terms and conditions

Expand icon
 • บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) และได้กรอกรหัสแนะนำผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เท่านั้น

 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 ถึงเดือนมกราคม 2566 โดยแบ่งรอบระยะเวลาดังนี้

  1. รอบเดือนสิงหาคม: วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
  2. รอบเดือนกันยายน: วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
  3. รอบเดือนตุลาคม: วันที่ 1 ตุลาคม2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
  4. รอบเดือนพฤศจิกายน: วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
  5. รอบเดือนธันวาคม: วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
  6. รอบเดือนมกราคม: วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566
 • ลูกค้าจะได้รับเงินสมนาคุณ 50 บาท (“เงินสมนาคุณ”) เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายของแต่ละรอบ เมื่อ 1 ลูกค้ากรอกรหัสแนะนำที่ถูกต้องตามขั้นตอนการเปิดบัญชีและทำการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank สำเร็จ 2 ลูกค้าได้ทำรายการโอนเงินเป็นจำนวนขั้นต่ำ 100 บาท ต่อครั้ง อย่างน้อย 1 ครั้ง จากบัญชีเงินฝากของธนาคารใดก็ได้ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ดังกล่าวในระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขายของแต่ละรอบ และ 3 ลูกค้าต้องไม่ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ดังกล่าวภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายของแต่ละรอบ

 • เงินสมนาคุณมูลค่า 50 บาทที่ลูกค้าได้รับ คิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี จากยอดเงินฝาก 5,000 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี

 • จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์และสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank และปฏิบัติครบตามเงื่อนไข ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

 • ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขการเข้าร่วม และ/หรือรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank

 • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 02-888-8888(815)