ลุ้นรับเงินหมื่น!! - MAKE by KBank
Scan to Download
MAKE logo
MAKE logo

ลุ้นรับเงินหมื่น!!

Calendar
From 1 Aug 22 - 31 Aug 22

Banner

มื่อแชร์เรื่องราวการใช้งาน MAKE by KBank ในหัวข้อ “MAKE ช่วยให้ฉัน…..” บน Twitter และติดแท็ค #MAKEbyKBank #MAKEช่วยให้ฉัน ผู้ที่ได้รับจำนวน retweet สูงสุด 3 อันดับแรกได้รับเงินสมนาคุณ 10,000 บาท, 7,000 บาท, 5,000 บาท ตามลำดับ

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดบนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank แชร์เรื่องราวการใช้งาน MAKE by KBank ในหัวข้อ “MAKE ช่วยให้ฉัน…..” บน Twitter เช่น MAKE ช่วยให้ฉันเก็บเงินซื้อไอแพดได้, MAKE ช่วยให้ฉันเก็บเงินแสนแรกได้ และอื่น ๆ

 2. ใส่ hashtag #MAKEbyKBank #MAKEช่วยให้ฉัน

 3. โพสต์ไหนที่มีจำนวนคน retweet สูงสุดสามอันดับแรก และดำเนินการตามเงื่อนไขครบถ้วนถูกต้อง รับเงินสมนาคุณดังต่อไปนี้ตามลำดับ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank

  1. สูงสุดอันดับ 1 รับเงินสมนาคุณ 10,000 บาท
  2. สูงสุดอันดับ 2 รับเงินสมนาคุณ 7,000 บาท
  3. สูงสุดอันดับ 3 รับเงินสมนาคุณ 5,000 บาท
 4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินสมนาคุณ (ชื่อบัญชี twitter ผู้ได้รับรางวัล) บน KBTG Twitter และ MAKE by KBank facebook page วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 12.00น.

 5. ผู้ได้รับเงินสมนาคุณทักอินบ็อก MAKE by KBank facebook page เพื่อทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลหมายเลขบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดบนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ผ่านลิ้งค์ https://forms.office.com/r/ZgpqjZ5Je4 เพื่อรับรางวัลภายในวันที่ 7 กันยายน 2565 มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสมนาคุณ: วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 12.00 น.

*จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีบัญชีฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขและไม่ได้รับการว่าจ้างงานโปรโมทจากทางธนาคาร

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สมัคร MAKE by KBank

Terms and conditions

Expand icon
 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าของธนาคารที่มีบัญชีฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขและไม่ได้รับการว่าจ้างงานโปรโมทจากทางธนาคารเท่านั้น

 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

 • ลูกค้าจะได้รับเงินสมนาคุณดังต่อไปนี้ตามลำดับ

  1. สูงสุดอันดับ 1 รับเงินสมนาคุณ 10,000 บาท
  2. สูงสุดอันดับ 2 รับเงินสมนาคุณ 7,000 บาท
  3. สูงสุดอันดับ 3 รับเงินสมนาคุณ 5,000 บาท
 • (“เงินสมนาคุณ”) เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เมื่อ

  1. แชร์เรื่องราวการใช้งาน MAKE by KBank ในหัวข้อ “MAKE ช่วยให้ฉัน…..” บน Twitter ของตนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565
  2. ใส่ hashtag #MAKEbyKBank #MAKEช่วยให้ฉัน
  3. เป็นโพสต์ที่มีจำนวนคน retweet สูงสุดสามอันดับแรก ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565
 • จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไข ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขการเข้าร่วม และ/หรือรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank

 • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 02-888-8888(815)