BOTOX + Meso Slim เพียง 5,550 บาทจาก PongSak - MAKE by KBank
Scan to Download
MAKE logo
MAKE logo

BOTOX + Meso Slim เพียง 5,550 บาทจาก PongSak

Calendar
From 1 Apr 22 - 31 May 22

Banner

เพราะความสวยรอไม่ได้ เริ่มเก็บเงินทำสวยวันนี้ด้วยฟีเจอร์ Cloud Pocket พิเศษ! รับสิทธิ์แลกซื้อ BOTOX Korea 40 unit + Meso Slim 10 cc เพียง 5,550 บาทจาก PongSak Clinic

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม

 1. แอดไลน์ OA PONGSAK Clinic กรอกรหัส MAKE5550 หรือแจ้งพนักงานหน้าสาขาว่าต้องการซื้อ Botox Korea และ Meso Slim MAKE5550
 2. จ่ายเงินด้วย MAKE by KBank โดยเลือกสแกน QR Code หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของ PONGSAK ในราคา 5,550 บาทสำหรับคอร์ส Botox Korea 40 unit + Meso Slim 10 cc
 3. ลูกค้าแสดงหน้าสลิป หรือส่งสลิป MAKE แก่พนักงานเพื่อถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานในการใช้โปรโมชัน

สาขา PONGSAK Clinic https://www.pongsak-clinic.com/contact

* จำกัด 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ สงวนสิทธิ์เฉพาะ 999 คนแรกเท่านั้น
** เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

Add line OA PONGSAK Clinic

Terms and conditions

Expand icon
 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าของธนาคารที่ใช้แอปพลิเคชัน MAKE by KBank ที่ซื้อคอร์ส Botox Korea 40 Unit + Meso slim 10 CC ผ่านทาง LINE Official Account PONGSAK Clinic หรือที่ Pongsak Clinic ทั้ง 9 สาขา และชำระเงินด้วยการโอนเงินหรือการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เท่านั้น
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
 • ลูกค้าจะได้รับค่าคอร์ส Botox Korea 40 Unit + Meso slim 10 CC ในราคาพิเศษ 5,550 บาท จาก Pongsak Clinic เมื่อ
  1. ลูกค้าได้ทำการซื้อคอร์ส Botox Korea 40 Unit + Meso slim 10 CC ผ่านทาง LINE Official Account PONGSAK Clinic หรือที่ Pongsak Clinic ทั้ง 9 สาขา และ
  2. ชำระเงินด้วยการโอนเงินหรือสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank และ
  3. ส่งสลิปเข้า LINE Official Account PONGSAK Clinic หรือแสดงสลิปให้พนักงาน Pongsak Clinic ทันทีหลังชำระเงินสำเร็จ
 • จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ สงวนสิทธิ์เฉพาะ 999 ท่านแรกที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไข ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
 • ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่น แลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการอื่นของธนาคารได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขการเข้าร่วม และ/หรือรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การพิจารณาของธนาคารถือเป็นที่สุด
 • เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank
 • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 02-888-8888(815)