MAKE รวมมาให้ค่าใช้จ่ายของคนเป็นแฟนคลับมีอะไรบ้าง! - MAKE by KBank
สแกนเพื่อดาวน์โหลด
MAKE logo
MAKE logo

MAKE รวมมาให้ค่าใช้จ่ายของคนเป็นแฟนคลับมีอะไรบ้าง!

Banner

ทำงานเหนื่อยๆมา แค่เห็นหน้าโอปป้าก็แฮปปี้!

แต่รู้ไหมว่าการเป็นแฟนคลับนอกจากจะใช้หัวใจแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายอะไรตามมาบ้าง ไม่ว่าจะเป็นค่าอัลบั้ม ค่าบง ค่าบัตรคอนเสิร์ต แล้วนั้น ยังมีค่าโดเนทในโปรเจคต่าง ๆ เช่น วันเกิด วันรับปริญญา หรืองานอีเวนท์ต่าง ๆ ตามโอกาสให้ศิลปินอีก

ครั้งแรกของ MAKE กับ กิจกรรมสำหรับชาวแฟนคลับ!!

เพียงเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank และใส่รหัสแนะนำ NP3354 ของ แอดมินบ้าน @TENprojectTH (“เจ้าของรหัสแนะนำที่เข้าร่วมโครงการ”) ในขั้นตอนเปิดบัญชีในระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขายที่กำหนด เจ้าของรหัสแนะนำที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสนับสนุน 150 บาทต่อ 1 บัญชีที่เปิดด้วยรหัสแนะนำดังกล่าว สูงสุดถึง 5,000 บัญชี มูลค่า 750,000 บาท
ระยะแคมเปญวันที่ 18 ตุลาคม 2565 – 15 ธันวาคม 2565

รายละเอียดกิจกรรม

 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MAKE by KBank
 2. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank โดยกรอกรหัสแนะนำ NP3354 ของแอดมินบ้าน(“เจ้าของรหัสแนะนำที่เข้าร่วมโครงการ”) ในขั้นตอนเปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ถึง 15 ธันวาคม 2565
 3. เมื่อดำเนินการตามเงื่อนไขถูกต้อง เจ้าของรหัสแนะนำที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสมนาคุณ 150 บาทต่อ 1 บัญชีที่เปิดด้วยรหัสแนะนำดังกล่าว สูงสุดถึง 5,000 บัญชี เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ของเจ้าของรหัสแนะนำที่เข้าร่วมโครงการ ภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

*จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ และสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 5,000 ท่านแรกเท่านั้น

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) และได้กรอกรหัสแนะนำผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank เท่านั้น
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ถึง 15 ธันวาคม 2565
 • แอดมินบ้าน(“เจ้าของรหัสแนะนำที่เข้าร่วมโครงการ") จะได้รับเงินสมนาคุณจำนวน 150 บาท (“เงินสมนาคุณ”) ต่อ 1 บัญชี สูงสุดถึง 5,000 บัญชี เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ของเจ้าของรหัสแนะนำที่เข้าร่วมโครงการ ภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เมื่อ
  1. ผู้เปิดบัญชีกรอกรหัสแนะนำ referral code ของเจ้าของรหัสแนะนำที่เข้าร่วมโครงการ ที่ได้รับ ตามขั้นตอนการเปิดบัญชีและทำการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank สำเร็จ ในระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขาย และ
  2. ผู้เปิดบัญชีจะต้องไม่ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ดังกล่าวภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • เงินสมนาคุณ 150 บาทต่อ 1 บัญชี ที่เจ้าของรหัสแนะนำที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ คิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี จากยอดเงินฝาก 15,000 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี
 • จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ และสงวนสิทธิ์ให้ 5,000 ท่านแรกที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไข ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • เจ้าของรหัสแนะนำที่เข้าร่วมโครงการไม่สามารถโอนสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขการเข้าร่วม และ/หรือรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ MAKE by KBank รวมถึงเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) ผ่านแอปพลิเคชัน MAKE by KBank
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 02-888-8888(815)

ร่วมกิจกรรมแล้วอย่าลืมให้ MAKE ช่วยจัดการรายจ่ายของทุกคนนะ ดาวน์โหลดเลย!

กลับไปหน้าแรก